Parametrar för Komplexa Projekt Har du det som krävs för att bli senior projektledare?

När man bedömer svårighetsgraden för ett projekt talar man ofta om projektets komplexitet eller osäkerhet. Att kunna leda komplexa projekt är ett krav när du ska IPMA-certifiera dig på B nivå som Senior Projektledare. Men vad räknas som ett komplext projekt?

Komplexa projekt – Tolv parametrar

Svenskt Projektforum, som ansvar för IPMA-certifiering i Sverige, har tagit fram tolv parametrar grupperade under tre rubriker för att bedöma projektets komplexitet. För varje parameter bedöms komplexiteten på en skala från 1-4.

Projektets omgivning

 • Projektets betydelse
  Låg grad av komplexitet=Liten betydelse för kund.
  Hög grad=Vital strategisk betydelse för kund.
 • Politiska förhållanden
  Låg grad av komplexitet=Hög grad av överenskommelse.
  Hög grad=Stora motsättningar och krävande beslutsprocesser.
 • Intressenter som ej kan hanteras i grupp
  Låg grad av komplexitet=Välkända och förutsägbara intressenter.
  Hög grad=Många och svårförutsägbara.
 • Förändringar
  Låg grad av komplexitet=Projektet medför minimala förändringar internt/externt.
  Hög grad=Medför viktiga/stora förändringar internt/externt.

Projektets uppgift och förlopp

 • Resultatets funktion
  Låg grad av komplexitet=Välkänd, förutsägbar.
  Hög grad=Svårförutsägbar?
 • Lösning/teknologi
  Låg grad av komplexitet=Välkänd, rutinmässig.
  Hög grad=Delvis okänd/Ej rutinmässig.
 • Resultatets struktur
  Låg grad av komplexitet=Enskilt, sammanhängande system
  Hög grad=Flera olika system/resultat
 • Tidsram
  Låg grad av komplexitet=Generös, möjliggör sekventiella huvudaktiviteter
  Hög grad=Mycket begränsad, kräver parallella huvudaktiviteter

Projektets resurser och organisation

 • Budget
  Låg grad av komplexitet=Enstaka manmånader och blygsam investering.
  Hög grad=Många manår eller mycket stor investering.
 • Deltagarnas kompetens
  Låg grad av komplexitet=Homogen profesionell och/eller kulturell.
  Hög grad=Många professioner och kulturer.
 • Projektorganisation
  Låg grad av komplexitet=Mindre grupp inom samma avdelning.
  Hög grad=Många enheter tvärs över verksamheter/divisioner.
 • Geografisk utspridning
  Låg grad av komplexitet=Fysiskt nära.
  Hög grad=Stora avstånd, olika tidzoner.

Mer om vad som krävs för att certifiera sig som Senior Projektledare hittar du på projektforums hemsida – här. Där finns också komplexitetsparametrarna i form av en tabell som du kan fylla ut för att skatta din egen erfarenhet av komplexa projekt.

Mer om projekt

Om du letar efter kompetensutveckling så hittar du allt vi har att erbjuda inom området här: Projektledarutbildning.