Inbound marketing

Här hittar du information om inbound marketing.

Vad är Inbound Marketing? 

Idag är utbudet av leverantörer av tjänster, varor och produkter enormt och bruset är högljutt. Genom att attrahera en kund att själv ta kontakt med ditt företag via exempelvis sociala medier, SEO (search engine optimization), bloggar, infographics, gratis e-böcker, white papers, podcasts och video blir värdet av kontakten större. Det är alltså kunden som hittar till er. Inte tvärtom. Vilket också minskar risken för irritation. Leads blir varma och kalla samtal med ”listor” är inte längre nödvändiga för försäljningen på samma sätt.

Som företag så utbildar du kunden och ger ett högt informativt värde till kunden. Ungefär som vid en säljares behovsanalys, SPIN®, fast vi lämnar det till kunden som gör det på egen hand och frivilligt. Ungefär som du läser det här.

Fördelen är att när kunden väl tar kontakt är hen redan informerad och har själv tagit sig igenom de första delarna av processen. Det är bra. Och smidigt för både dig och kunden. Då kan vi snabbare gå mot avslut, vare sig det handlar om kortare eller längre säljprocesser. Kunden hamnar snabbare i fokus och behov är lättare att skönja vilket ökar er trovärdighet som experter inom ert område – det som ni säljer.