Apputveckling för iOS med Swift 4.0

Kursnummer: A9683 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 5 dagar
Kursavgift: 26 850 kr (exkl moms)
Kursinnehåll »

Kurs i Apputveckling för iOS med Swift 4.0

Efter kursen…

  • kan du använda språket Swift i apputveckling för iOS
  • känner du till centrala delar av applikationsarkitekturen i iOS

Swift 4.0

Swift är ett objektorienterat programspråk framtaget av Apple för utveckling för deras plattformar macOS (Macintosh-datorer), iOS (iPhone, iPad, iPod touch), watchOS (Apple Watch) samt tvOS (Apple TV). Språket lanserades 2014 och uppdaterades i september 2017 till version 4.0. Utvecklare har tillgång till ett standardbibliotek som är gemensamt vid utveckling för samtliga plattformar samt separata tilläggsbibliotek som är specifika för macOS, iOS, watchOS resp tvOS.

Kurs i apputveckling för iOS

Utbildning i programmering riktad till alla som vill komma igång med programspråket Swift och dess användning i apputveckling för plattformen iOS. Ungefär halva utbildningstiden ägnas åt Swift och den andra hälften åt apputveckling för iOS. Swift är ett stort programspråk, rikt på språkegenskaper och finesser. Utbildningen tar därför endast upp de centrala delarna av Swift, tillräckligt för att komma igång med apputveckling, förstå exempel och genomföra de övningar som ingår i kursen. Förutom Swift 4.0 presenteras också centrala delar av Swifts standardbibliotek, t ex för texthantering och datastrukturer.

Apputveckling för iOS är ett stort och ständigt växande område, som inte kan presenteras fullständigt i en enda utbildning. Utbildningen förklarar de centrala delarna i arkitekturen och lägger tonvikt på viktiga designprinciper och programmeringsregler. Vi bygger en serie appar, dels med en enda vy som kan presentera text, bilder, formulär och listvyer (table views), dels appar med växling mellan olika vyer via navigationslister. Vi visar också hur appar kan lagra data i det lokala filsystemet. Centrala delar av biblioteken Foundation  och Cocoa Touch presenteras.

Utbildningens teoripass varvas med praktiska övningar i både Swift och apputveckling. Vi utnyttjar verktyget Xcode, där interaktiva playground-filer används i momenten om Swift 4.0, medan apputveckling utförs i fullskaliga projekt där användargränssnitt byggs med Interface Builder och testas i Xcodes simulator.

Målgrupp för kursen

Du …

  • är systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
  • vill lära dig språket Swift och apputveckling för iOS från grunden
  • har grundläggande kunskaper om det objektorienterade synsättet och viktiga termer inom objektorientering
  • har någon tidigare erfarenhet av programmering, men inte nödvändigtvis i ett objektorienterat programspråk

Självförklarande utbildningsmaterial för återanvändning

Du får en kurspärm bestående av de bilder som visas under utbildningen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under utbildningen och för repetition efter utbildningen), underlag för övningar, ordlista och en referenslista. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls på USB-minne. Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

Provavsnitt från kursen ”Apputveckling för iOS med Swift 4.0”

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om utbildningsmaterialets nivå och utformning kan du ladda hem ett provkapitel i formuläret till höger.

Boka »

Kursinnehåll

Att utveckla för iOS
Att leva med begränsade resurser
Restriktioner för tillgång till omvärlden
En annorlunda värld av maskinvara
Reglerad distribution av applikationer
Utvecklingsmiljön

Språkelement i Swift
Variabler, konstanter och typinferens
Namnsättningsregler
Operatorer och typomvandling
Styrstrukturer
Värden som kan saknas (optionals)
Sammansatta värden (tuples)
Funktioner
Lambdauttryck (closures)
Uppräknade datatyper
Poster
Lagrade och beräknade egenskaper
Objekt och klasser
Meddelanden och metoder
Initieringsmetoder
Åtkomstnivåer
Självreferens (egenskapen self)
Arv och dynamisk bindning
Gränssnitt (protocols)
Automatisk referensräkning (ARC)
Svaga objektreferenser

Swifts standardbibliotek
Grundläggande datatyper
Texthantering (String)
Datastrukturer (ArrayDictionary)
Nationellt korrekt sortering
Gränssnittet NSCopying
Utskrifter i kommandoskalet

Apputveckling för iOS
Användargränssnitt i Interface Builder
Nib-filer och storyboard-filer
Biblioteket Cocoa Touch
Autolayout
MVC-arkitekturen
Outlet- och Action-kopplingar
Stöd för rotation av apparaten
Bilder, textfält och skärmtangentbordet
Att känna igen gester
Meddelande- och åtgärdsdialoger
Listvyer (table views)
Stora huvudrubriker fr o m iOS 11
Initiering från egenskapsfiler
Sektioner, sökindex och söklister
Borttag och tillägg i listvyer
Navigationsvyer
Växling mellan vyer (segues)
Integration av bildväljare
Lagring i seriellt format (archiving)

Boka »

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *