Apputveckling för iOS med Swift 5.0

Kurs i apputveckling för iOS med programspråket Swift 5.0

 • Kursid A9683
 • Kursavgift Kontakta oss för en offert
 • Omfattning 5 dagar

Efter kursen...

 • kan du använda språket Swift i apputveckling för iOS
 • känner du till centrala delar av applikationsarkitekturen i iOS

Kurs i apputveckling för iOS

Utbildning i programmering riktad till alla som vill komma igång med programspråket Swift och dess användning i apputveckling för plattformen iOS. Ungefär halva utbildningstiden ägnas åt Swift och den andra hälften åt apputveckling för iOS. Swift är ett stort programspråk, rikt på språkegenskaper och finesser. Utbildningen tar därför endast upp de centrala delarna av Swift, tillräckligt för att komma igång med apputveckling, förstå exempel och genomföra de övningar som ingår i kursen. Förutom Swift 5.0 presenteras också centrala delar av Swifts standardbibliotek, t ex för texthantering och datastrukturer.

Apputveckling för iOS är ett stort och ständigt växande område, som inte kan presenteras fullständigt i en enda utbildning. Utbildningen förklarar de centrala delarna i arkitekturen och lägger tonvikt på viktiga designprinciper och programmeringsregler. Vi bygger en serie appar, dels med en enda vy som kan presentera text, bilder, formulär och listvyer (table views), dels appar med växling mellan olika vyer via navigationslister. Vi visar också hur appar kan lagra data i det lokala filsystemet. Centrala delar av biblioteken Foundation  och Cocoa Touch presenteras.

Utbildningens teoripass varvas med praktiska övningar i både Swift och apputveckling. Vi utnyttjar verktyget Xcode, där interaktiva playground-filer används i momenten om Swift 5.0, medan apputveckling utförs i fullskaliga projekt där användargränssnitt byggs med Interface Builder och testas i Xcodes simulator.

Målgrupp för kursen

Du …

 • är systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
 • vill lära dig språket Swift och apputveckling för iOS från grunden
 • har grundläggande kunskaper om det objektorienterade synsättet och viktiga termer inom objektorientering
 • har någon tidigare erfarenhet av programmering, men inte nödvändigtvis i ett objektorienterat programspråk

Självförklarande utbildningsmaterial för återanvändning

Du får en kurspärm bestående av de bilder som visas under utbildningen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under utbildningen och för repetition efter utbildningen), underlag för övningar, ordlista och en referenslista. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls på USB-minne. Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

Provavsnitt från kursen ”Apputveckling för iOS med Swift 5.0”

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Vad är Swift 5.0?

        Swift är ett objektorienterat programspråk framtaget av Apple för utveckling för deras plattformar macOS (Macintosh-datorer), iOS (iPhone, iPad, iPod touch), watchOS (Apple Watch) samt tvOS (Apple TV). Språket lanserades 2014 och uppdaterades i mars 2019 till version 5.0. Utvecklare har tillgång till ett standardbibliotek som är gemensamt vid utveckling för samtliga plattformar samt separata tilläggsbibliotek som är specifika för macOS, iOS, watchOS resp tvOS.

        Kursinnehåll

        • Att utveckla för iOS

         Att leva med begränsade resurser
         Restriktioner för tillgång till omvärlden
         En annorlunda värld av maskinvara
         Reglerad distribution av applikationer
         Utvecklingsmiljön

        • Språkelement i Swift

         Variabler, konstanter och typinferens
         Namnsättningsregler
         Operatorer och typomvandling
         Styrstrukturer
         Värden som kan saknas (optionals)
         Sammansatta värden (tuples)
         Funktioner
         Lambdauttryck (closures)
         Uppräknade datatyper
         Poster
         Lagrade och beräknade egenskaper
         Objekt och klasser
         Meddelanden och metoder
         Initieringsmetoder
         Åtkomstnivåer
         Självreferens (egenskapen self)
         Arv och dynamisk bindning
         Gränssnitt (protocols)
         Automatisk referensräkning (ARC)
         Svaga objektreferenser

        • Swifts standardbibliotek

         Grundläggande datatyper
         Texthantering (String)
         Datastrukturer (Array, Dictionary)
         Nationellt korrekt sortering
         Gränssnittet NSCopying
         Utskrifter i kommandoskalet

        • Apputveckling för iOS

         Användargränssnitt i Interface Builder
         Nib-filer och storyboard-filer
         Biblioteket Cocoa Touch
         Autolayout
         MVC-arkitekturen
         Outlet- och Action-kopplingar
         Stöd för rotation av apparaten
         Bilder, textfält och skärmtangentbordet
         Att känna igen gester
         Meddelande- och åtgärdsdialoger
         Listvyer (table views)
         Stora huvudrubriker fr o m iOS 11
         Initiering från egenskapsfiler
         Sektioner, sökindex och söklister
         Borttag och tillägg i listvyer
         Navigationsvyer
         Växling mellan vyer (segues)
         Integration av bildväljare
         Lagring i seriellt format (archiving)

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.