Lennart Månsson

Lennart har arbetat som kursutvecklare, lärare och konsult inom området objektorienterad systemutveckling sedan 1986. Han har hållit kurser i  flera av de stora objektorienterade programspråken, från 1996 med fokus på Java. Sedan 2001 jobbar Lennart i det egna bolaget Bohel.