Vad är digitalisering?

Vad är digitalisering? Digitalisering handlar om att använda digital teknologi för att uppnå verksamhetens eller företagets mål. Det kan vara mål för produktion, sälj, kommunikation, men också interna personalmål. Det kan handla om ökad effektivitet eller bättre, snabbare utveckling av verksamheten.

Fastställ syftet med digitaliseringen

Att fastställa intentionen, eller syftet, med digitaliseringen kan röra sig om två olika områden:

  • Att använda digitalisering för att uppnå redan fastställda verksamhets- eller affärsmål
  • Att använda den hävstång som digital teknologi och processer ger till att skapa nya användningsområden, aktiviteter eller mål

Alla medarbetare behöver kunna bidra till digitaliseringen

Digitaliseringen griper in i verksamhetens alla områden och går också på tvären över organisationen. Det gör att det inte räcker med att tillsätta en ny medarbetare eller avdelning som ska äga och ansvara för digitaliseringen. Lösningen är istället att alla medarbetare blir digitala.

Peter Ödling – digital konsult och lärare inom digital transformation

”För att kunna bli ”sant digital” så måste man förstå digitaliseringens natur, man måste förstå de förändringar som teknologin driver fram och man måste kunna använda denna kunskap för att skapa sig ett eget förhållningssätt. När man förstår detta och vill komma vidare är utbildningen Digital Transformation perfekt för att lära sig metoder och sätta mål”, säger Peter Ödling, en av Astrakans två lärare i Digital Transformation som har arbetat med digital verksamhetsutveckling i många år.

Företag har redan teknologin men använder den inte

”Många företag har all teknologi som behövs men saknar kunskapen att använda den. Man anställer experter som sitter för långt ner i organisationerna för att på riktigt kunna utveckla de digitala möjligheterna och så fortsätter man på samma sätt man alltid har gjort. Det svåra är inte att ta till sig nya tankar – det svåra är att göra sig av med de gamla”.

 

 

Christina Varenius, kommunikatör och författare till Sälj vs. Marknad