Kravhantering

Utbildning i kravhantering

Tydligt formulerade och lättillgängliga krav är en nödvändig förutsättning för att bygga system som tillgodoser verksamhetens behov. Kravdokumentationen måste dessutom beskriva flera olika aspekter av krav; Vilken funktionalitet ska systemet erbjuda? Vilken information måste systemet i så fall hantera för att kunna erbjuda funktionaliteten så som den beskrivits? Vilka är kraven på effektivitet, tillgänglighet, säkerhet? Hur kan man utforma systemet så att det är lätt att lära sig och enkelt att använda?
-Astrakans utbildningar inom kravhantering lär dig hantera alla dessa aspekter, så att du kan gå från att analysera verksamhetsbehov och affärsnytta på en övergripande nivå till detaljerade kravspecifikationer som förenklar systemdesignen

Astrakan förklarar verksamhetsmodeller - Ladda hem guide

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Hur tycker vi att kravarbetet ska fungera?

  Vår grundfilosofi är i huvudsak agil: högsta prio är att skapa affärsnytta och tillfredsställa kund. Vår omvärld är föränderlig, alltså måste vi vara beredda på att matcha de förändringar som sker även i arbetet med krav och utveckling.

  Bra Kravhantering:

  • Involverar verksamheten – att tillsammans reda ut behov och hitta vägar till värdeskapande
  • Siktar inte på Sisyfosarbeten som att systemet ska vara specificerat till 100% – målet är snarare en prioriterad lista med krav som sedan kan detaljeras lagom till att utvecklarna ska ta itu med arbetet
  • Välj inte en metod – välj de arbetssätt som fungerar för er. Kanske behöver ni dokumentera mer om ni ska upphandla system som hanterar skyddad information? Eller så behöver ni komma igång snabbt och göra en prototyp ifall ni ska bryta ny mark?
  • Börjar alltid med att ta reda på det egentliga behovet – vilket problem ska lösas? Värktabletter är inte alltid lösningen mot huvudvärk – ett glas vatten råder bättre bot på vätskebrist.

  Vem riktar sig våra kravutbildningar till?

  I den bästa av alla världar löser våra projekt problemen en gång för alla och når alltid maximal affärsnytta. Tyvärr är det får organisationer som lyckas så väl. Men vi tror att bättre samverkan mellan verksamhet och IT är första steget för att nå dit. Faktum är att Verksamhet och IT egentligen inte borde vara separerade över huvud taget.
  – Våra utbildningar riktar sig därför till dig som vill få till ett bättre samarbete kring krav och projekt i verksamheten. Utifrån samarbete med kund och möten mellan människor – som ser till att vi hittar rätt lösning.

  De metoder och verktyg vi lär ut är i huvudsak agila – vi prioriterar samarbete, prototyper och anpassningsbarhet. Men detta betyder inte att vi inte använder oss av traditionella verktyg och modeller – tvärtom då de i många fall är beprövade och väl så värdeskapande i rätt situation.

  Frågor? Vi kontaktar dig