Utbildningar i kravhantering

Utbildningar för dig som vill kunna arbeta med krav i alla organisationsformer

Våra kravutbildningar omfattar ett agilt arbetssätt, men också mer ”traditionella” tekniker och metoder samt hur du arbetar med krav i organisationer som använder hybridlösningar.

Det är väldigt vanligt att organisationer använder ett agilt, lättrörligt, arbetssätt för krav och utveckling men fortfarande använder sig av traditionella styrprinciper – vi ger dig förhållningssätt och strategier för att hantera detta.

Hur tycker vi att kravarbetet ska fungera?

  • Verksamheten behöver förstå att deras uppgift är att ställa krav, inte ge lösningsförslag.
  • Verksamhetens deltagande och engagemang i kravarbetet är kritiskt för framgången.
  • Sikta inte på att skapa en kravdokumentation som specificerar systemet till 100%, det kommer ändå inte att lyckas. Skapa istället en prioriterad lista med krav och detaljera kraven lagom till dess att kraven ska konsumeras av utvecklarna.

Men framförallt: ställ krav utifrån från vad verksamheten behöver.

Vad är det verkliga verksamhetsbehovet? Vad är det för ”problem” som ska lösas? Alldeles för många systemutvecklingsprojekt syftar till att hantera symptom, vi tar huvudvärkstabletter utan att ägna en tanke åt varför vi egentligen har huvudvärk – orsaken kan vara vätskebrist.

Vi vill arbeta med krav på ett sådant sätt att de blottlägger den egentliga orsaken till behov. På så sätt kan vi ta beslut om att lösa problem en gång för alla och maximera den långsiktiga affärsnyttan.
– Det är dit vi når när vi har en tydlig samverkan mellan verksamhet och IT.