Train the trainer Utbildning för utbildare

Utbildning för utbildare; lär dig dig fånga deltagarnas intresse, designa övningar och hantera utmanande situationer. Utbildningen är upplevelsebaserad och du får jobba både med att designa och leda utbildning.

 • Kursid A5601
 • Antal dagar 2
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert!

Kursmål Utbildning för utbildare

 • Kursen hjälper dig...

  • att bryta ny mark i rollen som utbildare tillsammans med likasinnade.
  • att öka din självinsikt, hur du drar nytta av styrkor och hanterar osäkerhet
  • att bottna i din pedagogiska grundsyn; vad du står för och hur du levererar det

Ladda hem tips för workshopledare

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Utbildning för utbildare – train the trainer

        Utbildningen för dig som vill nå nya nivåer i rollen som pedagog och kliva utanför de trygga ramar du rör dig inom idag.
        Vi tar avstamp i din pedagogiska grundsyn, styrkor och utvecklingsområden. Vi går bortom hygienfaktorerna i framträdandet och tittar på hur du verkligen kan göra intryck och lämna avtryck. Ge utrymme för deltagares motivation och glädje så att utbildningen blir ett unikt tillfälle för utveckling.
        – Vi möter också tillsammans våra största utmaningar som utbildare och tar itu med hur vi ska hantera dem.

        Utbildningen utgår från var du befinner dig idag, låter dig ta itu med det som hindrar dig och dra nytta av dina styrkor för att bli ditt bästa jag i rollen som utbildare.

        Train the trainer – Pedagogiskt Upplägg
        Utbildningen är en urladdning där vi kastar oss in i övningar och hjälper varandra att bryta ny mark; du håller egna övningar tillsammans med övriga deltagare. Vi arbetar kontinuerligt med feedback från lärare och deltagare, övningarna varvas med korta avsnitt teori.

        • Utbildningen utformas till stor del utifrån hur de övningar som genomförs utvecklas och de behov som finns hos varje unik grupp av utbildare.

        Andra utbildningar för utbildare

        Våra utbildningar mötesledning och facilitering – fördjupningskurs workshopledning ger dig som pedagog verktyg för att aktivera deltagare och leda grupper mot resultat. Om du vill ser mer av vad vi har att erbjuda så har du en översikt här: kommunikations- och ledarskapsutbildningar.

        Kursinnehåll

        • Lärande

         Förståelse för lärprocessen
         Olika sätt att lära ut

        • Lärarrollen

         Vanliga misstag
         Vuxenutveckling och pedagogik
         Sammansättning och utveckling av lärarkåren

        • Presentationsteknik

         Val av hjälpmedel
         Röst och kroppsspråket
         Interaktion

        • Pedagogik

         Grundläggande metodik och pedagogik
         Didaktik
         Att besvara frågor

        • Förberedelser och praktiska råd

         Olika former av lärande och övningar
         Elevernas förkunskaper
         Viktiga moment
         Att se upp med
         Att leda övningar

        • Genomförande

         Introduktion och isbrytare
         Att hantera relationen med eleverna
         Att lösa konflikter utifrån kunskap om olika konfliktbeteenden
         Att leda utbildningen utifrån mål och syften

        • Avlslut

         Att avsluta en kurs
         När skapas värdet av utbildningen?
         Efterarbete
         Sammanfattning
         Kursutvärderingar – att utvärdera lärande

        Lärare