Train the trainer Utbildning för utbildare

Utbildning för utbildare; lär dig dig fånga deltagarnas intresse, designa övningar och hantera utmanande situationer. Utbildningen är upplevelsebaserad och du får jobba både med att designa och leda utbildning. Träna upp din pedagogiska förmåga för att lyckas bättre med utbildningar oavsett om det gäller ledarskapsträning, onboarding eller säkerhetsarbete.

 • Kursid A5601
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert!
 • Omfattning Utifrån önskemål

Kursmål Utbildning för utbildare

 • Lyft din pedagogiska förmåga inom flera olika områden

  • Övningsdesign – online och i klassrummet
  • Uppföljning och stöd för beteendeförändring
  • Stora utbildningar och workshopar med fler än 100 deltagare
  • Presentationsteknik
 • Kvalitetssäkring inom flera olika områden

  • Ledarskapsträning baserad på forskning
  • Att utvärdera och följa upp lärande/beteendeförändring
  • Säkerhetsarbete
  • Vuxenutveckling
  • Onboardingprogram
  • Workshopledning
  • Modellering

Utbildning för utbildare – train the trainer

Utbildningen för dig som vill nå nya nivåer i rollen som pedagog och kliva utanför de trygga ramar du rör dig inom idag.
Vi tar avstamp i din pedagogiska grundsyn, styrkor och utvecklingsområden. Vi går bortom hygienfaktorerna i framträdandet och tittar på hur du verkligen kan göra intryck och lämna avtryck. Ge utrymme för deltagares motivation och glädje så att utbildningen blir ett unikt tillfälle för utveckling.
– Vi möter också tillsammans våra största utmaningar som utbildare och tar itu med hur vi ska hantera dem.

Utbildningen utgår från var du befinner dig idag, låter dig ta itu med det som hindrar dig och dra nytta av dina styrkor för att bli ditt bästa jag i rollen som utbildare.

Utbildning för utbildare utifrån olika syften

Vill ni bli bättre på verksamhetsutveckling? Utbildning online? Eller se till att den ledarskapsträning ni håller bygger på god forskning och moderna verktyg?

Vi hjälper er designa utbildarakademier som både ger en kvalitetssäkring av det som lärs ut såväl som pedagogiken.

Ladda hem tips

Facilitering

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Train the trainer – Pedagogiskt Upplägg

        Utbildningen är en urladdning där vi kastar oss in i övningar och hjälper varandra att bryta ny mark; du håller egna övningar tillsammans med övriga deltagare. Vi arbetar kontinuerligt med feedback från lärare och deltagare, övningarna varvas med korta avsnitt teori.

        • Utbildningen utformas till stor del utifrån hur de övningar som genomförs utvecklas och de behov som finns hos varje unik grupp av utbildare.

        Vuxenutveckling som verktyg för personalutveckling

        Även som vuxna fortsätter vi att genomgå en mental och känslomässig utveckling. Forskaren Robert Kegan beskriver exempelvis fem olika utvecklingsstadier med successivt ökad förmåga att hantera komplexitet och förstå sig själv och andra.

        En hög grad av vuxenutveckling hjälper oss att hantera problem och förändring. Tester för vuxenutveckling kan underlätta att hitta rätt ledare för verksamheter som står inför utmaningar. I huvudsak handlar det om två olika utvecklingsgrenar, den ena är vår förmåga att hantera komplexitet, den andra är förmågan att förstå sig själv.

        Komplexitetsförmåga är förmågan att se och hantera komplexa sammanhang. Det innebär att man förstår att det finns flera perspektiv på ett problem, att man ibland behöver betrakta skeenden utanför sina egna ramar och fatta beslut där man väger olika perspektiv mot varandra.

        Den andra förmågan handlar om självinsikt, att förstå sig själv och sina egna reaktioner och att ta ansvar för att jobba med sin egen utveckling. Genom att utveckla sin förmåga att förstå sig själv ger man sig själv verktyg att göra aktiva val i livet och inte vara ett offer för situationen.

        Vuxenutveckling går att väva in i all pedagogik och som stöd för att bygga en verksamhet av ständig utveckling.

        Andra utbildningar för utbildare

        Våra utbildningar mötesledning och facilitering – fördjupningskurs workshopledning ger dig som pedagog verktyg för att aktivera deltagare och leda grupper mot resultat. Om du vill ser mer av vad vi har att erbjuda så har du en översikt här: kommunikations- och ledarskapsutbildningar.

        Moduler att välja mellan

        • Lärande och övningsdesign

         Förståelse för lärprocessen
         Olika sätt att lära ut
         Interaktion
         Feedback
         Förutsättningar för gruppövningar
         Individuell träning
         Kunskap, kompetens eller beteende?
         Aktivera och stötta deltagarna

        • Utvärdera lärande och öka lärtransfer

         Kirkpatrick modellen och business case för personalutveckling
         Beteendeförändring med hjälp av OBM
         Att utvärdera konsekvenser och beteenden
         Positiv förstärkning

        • Lärarrollen

         Vanliga misstag
         Vuxenutveckling och pedagogik
         Sammansättning och utveckling av lärarkåren

        • Vuxenutveckling

         Utvecklingspsykologi för vuxna
         Komplexitetsförmåga & självinsikt
         Förmåga att hantera förändring
         Som stöd för rekrytering och utbildning
         Tester

        • Presentationsteknik

         Val av hjälpmedel
         Röst och kroppsspråket
         Interaktion

        • Utbildning online

         Interaktion och gruppövningar
         Fördelar & nackdelar
         Uppföljning över tid
         Feedback
         Att bibehålla engagemang

        • Förbättra förutsättningarna för lyckad rekrytering

         Att skapa en engagerande onboardingprocess
         Värderingar och kultur kopplat till rekrytering
         Mentorskap
         Digital onboarding och kunskapsinhämtning

        • Pedagogik

         Grundläggande metodik och pedagogik
         Didaktik
         Att besvara frågor

        • Förberedelser och praktiska råd

         Olika former av lärande och övningar
         Elevernas förkunskaper
         Viktiga moment
         Att se upp med
         Att leda övningar

        • Genomförande

         Introduktion och isbrytare
         Att hantera relationen med eleverna
         Att lösa konflikter utifrån kunskap om olika konfliktbeteenden
         Att leda utbildningen utifrån mål och syften

        • Avlslut

         Att avsluta en kurs
         När skapas värdet av utbildningen?
         Efterarbete
         Sammanfattning
         Kursutvärderingar – att utvärdera lärande

        • Utveckla ledare

         Forskningsbaserade modeller för utveckling av ledare och grupper
         Stöd för att omsätta ny kompetens till beteenden
         Struktur för ledarutveckling – att fokusera på det som ger bäst effekt

        • Beteendebaserad säkerhet

         Modell för säkerhetsarbete
         Från analys till förändring
         Instruktioner, beteenden och konsekvenser

        • Modellering

         Att samla rätt intressenter
         Roller
         Att arbeta på väggen
         Digitala alternativ
         Att skapa rätt förutsättningar
         Återkoppla resultat

        Vill du veta mer?

        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.