Train the trainer Utbildning för utbildare

Kurs i presentationsteknik för dig som vill leverera kraftfulla budskap uppbackade med ett övertygande kroppsspråk och en personlig presentation. En utbildning för dig som vill presentera på ett sätt som väcker tankar och skapar dialog.
– Leverera budskap och visioner där åhörarna kan se sin del i målbilden och känner en iver att komma igång.

 • Kursid A5601
 • Antal dagar 2
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert!

Kursmål Utbildning för utbildare

 • Kursen hjälper dig...

  att bryta ny mark i rollen som utbildare tillsammans med likasinnade. Att öka din självinsikt, hur du drar nytta av styrkor och hanterar osäkerhet. Kursen hjälper dig att bottna i din pedagogiska grundsyn; vad du står för och hur du levererar det.

Ladda hem tips för workshopledare

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Utbildning för utbildare – train the trainer

  Utbildningen för dig som vill nå nya nivåer i rollen som pedagog och kliva utanför de trygga ramar du rör dig inom idag.
  Vi tar avstamp i din pedagogiska grundsyn, styrkor och utvecklingsområden. Vi går bortom hygienfaktorerna i framträdandet och tittar på hur du verkligen kan göra intryck och lämna avtryck. Ge utrymme för deltagares motivation och glädje så att utbildningen blir ett unikt tillfälle för utveckling.
  – Vi möter också tillsammans våra största utmaningar som utbildare och tar itu med hur vi ska hantera dem.

  Utbildningen utgår från var du befinner dig idag, låter dig ta itu med det som hindrar dig och dra nytta av dina styrkor för att bli ditt bästa jag i rollen som utbildare.

  Train the trainer – Pedagogiskt Upplägg
  Utbildningen är en urladdning där vi kastar oss in i övningar och hjälper varandra att bryta ny mark; du håller egna övningar tillsammans med övriga deltagare. Vi arbetar kontinuerligt med feedback från lärare och deltagare, övningarna varvas med korta avsnitt teori.

  • Utbildningen utformas till stor del utifrån hur de övningar som genomförs utvecklas och de behov som finns hos varje unik grupp av utbildare.

  Andra utbildningar för utbildare

  Våra utbildningar mötesledning och facilitering – fördjupningskurs workshopledning ger dig som pedagog verktyg för att aktivera deltagare och leda grupper mot resultat. Om du vill ser mer av vad vi har att erbjuda så har du en översikt här: kommunikations- och ledarskapsutbildningar.

  Kursinnehåll

  • Lärande

   Analys av din egen lärstil
   Förståelse för lärprocessen
   Olika sätt att lära

  • Lärarrollen

   Vanliga misstag
   Vuxenutveckling och pedagogik
   Sammansättning och utveckling av lärarkåren

  • Presentationsteknik

   Val av hjälpmedel
   Röst och kroppsspråket
   Interaktion

  • Pedagogik

   Grundläggande metodik och pedagogik
   Didaktik
   Att besvara frågor

  • Förberedelser och praktiska råd

   Olika former av lärande och övningar
   Elevernas förkunskaper
   Viktiga moment
   Att se upp med
   Att leda övningar

  • Genomförande

   Introduktion och isbrytare
   Att hantera relationen med eleverna
   Att lösa konflikter utifrån kunskap om olika konfliktbeteenden
   Att leda utbildningen utifrån mål och syften

  • Avlslut

   Att avsluta en kurs
   När skapas värdet av utbildningen?
   Efterarbete
   Sammanfattning
   Kursutvärderingar – att utvärdera lärande

  Lärare