Mötesledning – Facilitera bättre möten Grundkurs Workshopledning

Utbildning i mötesledning – för dig som vill facilitera bättre möten. Kursen ger dig verktyg för att leda effektiva och engagerande möten, med speciellt fokus på arbetsmöten. Bra möten driver verksamheten framåt, skapar resultat och engagemang. Det är med samlade krafter vi kan ta oss an förändringar, lösa problem och hitta nya möjligheter. Mötesledning är ett bra komplement till din ledarskapsutbildning eller som ett första steg mot en specialistroll som facilitator eller processledare.

 • Kursid A2205
 • Kursavgift 16 600 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2

Efter vår grundutbildning i mötesledning kan du...

 • Planera och leda arbetsmöten mot överenskomna mål på ett sätt som skapar delaktighet, kreativitet och ägarskap hos deltagarna
 • Skapa mervärde i din organisation genom att effektivisera möten med fokus på resultat
 • Ta till enkla handgrepp för att hantera gruppens dynamik
 • Förhålla dig till din roll som facilitator såväl som gruppens och deltagarnas roller

Mötesledning – led effektiva möten

Hur skapar man ett effektivt möte? Hur får man alla deltagarna att bidra och känna ansvar för resultatet? Hur skapar man ett kreativt klimat? Vilken roll har jag som leder mötet?

Kursen mötesledning ger dig en praktisk och teoretisk grund med fokus på arbetsmöten. Du får kännedom om vad det innebär att agera som facilitator, checklista för möten och genomgång av olika typer av verktyg för att skapa delaktighet och engagemang.

Kurslitteratur till kursen Mötesledning

Kursen varvar teori och praktisk övning samt reflektion. Samtliga deltagare får chans att prova på att leda en kortare workshop med återkoppling på sitt ledarskap från övriga deltagare.

Kursen är metodoberoende vilket gör den till ett bra komplement till exempelvis modelleringskurser eller metodfokuserade kurser.

Utöver presentationsmaterial och underlag för övningar ingår även boken ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering” av Pia Larsson och Maria Eliasson.

Ladda hem

Guide för bättre möten

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Varför behöver vi bli bättre på mötesledning?

        Svenskt arbetsliv spenderar i snitt 25% av sin arbetstid i möten, chefer 50-80% och ett flertal undersökningar vittnar om att inte mer än 50% av möten uppnår syfte och mål. Det är en stor investering som helt enkelt inte används optimalt. Små ändringar kan ge stora effekter i vardagen!

        Pia Villför Larsson

        Pia Villför Larsson

        IAF-certifierad facilitator och kursansvarig

        Vem ska gå vår kurs i mötesledning?
        Du…

        • vill utveckla din förmåga att planera och leda effektiva möten
        • arbetar sannolikt som förändringsledare, chef, projektledare, konsult eller utvecklare
        • har tröttnat på ineffektiva möten
        • vill gå igenom grunderna i facilitering och lära dig olika verktyg så att du kan variera upplägget på dina möten
        • sätter värde på att träna intensivt ihop med likasinnade och ta del av deras erfarenheter

        SMARR - Formel för bättre möten

        modell mötesledning bättre möten

        SMARR är en formel som fungerar för det enkla mötet såväl som det med hundratals deltagare.
        Hemligheten ligger i att som mötesledare investera tid innan mötet och skapa klarhet: varför behövs mötet, vad det ska resultera i och vilken effekt det är tänkt att ge i förlängningen? Utöver det behöver vi tydliggöra roller, förhållningssätt och sätta en arbetsgång för hur vi ska ta oss till målet med mötet. Vinsterna med detta är många, men framförallt att syftet med mötet blir tydligt och att alla deltagande vet vad de har för uppgift under mötet. Det gör att vi enklare kan styra övningar och diskussioner mot målet när gruppen kommer på villovägar.

        Kursinnehåll - Mötesledning

        • Led olika typer av möten

         – informationsmöte
         – avstämningsmöte
         – beslutsmöte
         – arbetsmöte

        • Framgångsrecept för alla typer av möten

         – SMARR-formeln

        • Vad är facilitering och workshopledning?

         – Facilitatorns roll
         – Vad är en facilitator?
         – Varför behövs en facilitator?

        • Facilitatorns hjälpmedel

         – material
         – öppet protokoll
         – reflektion
         – tekniker
         – arbetsformer
         – lyssnartekniker
         – metoder
         – isbrytare

        • Mötesprocessen - checklista

         – Förbereda
         – Genomföra
         – Efterarbete

        • Gruppens dynamik

         – Vad är gruppens ansvar och roll?
         – Balansera förväntningar
         – Besvärliga situationer som uppstår på mötet