Swing – användargränssnitt i Java

Utbildning i användargränssnittet Swing för dig som är erfaren Java-utvecklare.

 • Kursid A9685
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 4 dagar

Användargränssnittet Swing. Efter kursen kan du...

 • bygga grafiska användargränssnitt enligt Swing-arkitekturen.
 • använda fördefinierade komponenter i Swing-ramverket.
 • utforma layouter med stöd av layoutstrategier.
 • hantera händelser i ett användargränssnitt byggt med Swing.

Swing- Användargränssnitt i Java

I det omfattande standardbiblioteket för programspråket Java finns två olika ramverk för användargränssnitt: den mindre och enklare arkitekturen Abstract Window Toolkit (AWT) och den större och mer kompletta arkitekturen Swing. Den här kursen handlar i sin helhet om Swing-ramverket.

 

Ladda ner provkapitel

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Arkitekturen i Swing

        I Swing-arkitekturen ingår ett stort antal nyckelfärdiga komponenter som kan användas för att bygga upp användargränssnitt, från enkla inmatningsfält, tryckknappar, kryssrutor och menyer till komplexa komponenter som träd- och tabellkontroller. Kursen ger en översikt av dessa komponenter och presenterar ett representativt urval av dem i detalj. Stor tonvikt läggs på generella regler, t ex hur layouter med många komponenter byggs upp, hur händelser hanteras, hur Swing-gränssnitt görs portabla mellan plattformar och hur Swing fungerar i flertrådad exekvering. Vi visar också hur Swing kan byggas ut med nya komponenter och layoutstrategier.

        Kursen tar även upp flera delarkitekturer som är viktiga att behärska för att kunna använda ramverket på bästa sätt: MVC-arkitekturen gör det möjligt för komponenter att försörja sig direkt från verksam­hetsnära objekt, i stället för att innehålla lokala kopior av samma information. MVC-arkitekturen gör det också möjligt att använda olika grafiska utseenden för komponenter på samma plattform. Klipp- och klistra-teknik gör det möjligt att flytta och kopiera såväl text som mer komplexa objekt mellan olika komponenter. Arkitekturen med kommandoobjekt gör det möjligt att knyta flera händelser, t ex menyval och knapptryck, till samma kommando.

        Programspråket Java förutsätts känt från tidigare kurser samt praktisk erfarenhet. Kursen bygger på Java Standard Edition 8.

        Kursens teoripass varvas tätt med praktiska övningar. Under övningarna utnyttjas ett enkelt och lättlärt utvecklingsverktyg.

        Målgrupp & Förkunskaper

        Du …

        • är själv en systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare.
        • har kunskaper om Java motsvarande grundkursen Programmera i Java.
        • har praktisk erfarenhet av programmering i Java.
        • vill lära dig mer om moderna ramverk för användargränssnitt.

        Kursmaterial

        Du får en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under kursen och för repetition efter kursen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på USB-minne. Kursmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

        Kursinnehåll

        • Swing-arkitekturen

         Versioner av Swing
         Komponenter och behållare
         Enkla layoutstrategier
         Komplexa layouter med GridBagLayout
         Händelsehantering
         MVC-arkitekturen i Swing

        • Fördefinierade Swing-komponenter

         Fasta texter, ikoner och bilder
         En- och flerradiga textfält
         Lösenordsfält och formaterade fält
         Tryckknappar
         Kryssrutor och radioknappar
         Komboboxar, listfält och blädderfält
         Fasta menyer och popupmenyer
         Verktygsrader (toolbars)
         Förloppsmätare (progress bars)
         Trädkontroller
         Tabellkontroller

        • Generella komponentegenskaper

         Färg, typsnitt och inramning
         Synlighet och passivering
         Omritning och omlayout
         Tangentbordsfokus
         Validering av fältinnehåll
         Tangentbordsstyrning
         Automatiska hjälptexter (tooltips)
         Alternativa grafiska utseenden

        • Fördefinierade Swing-behållare

         Fönster
         Paneler
         Rullningsbara ytor
         Modala och icke-modala dialoger
         Varnings- och felmeddelandedialoger
         Filväljardialoger och filväljarfilter
         Färgväljare

        • Tekniker i Swing

         Fönsterhantering
         Hantering av inmatningsformulär
         Menyhantering
         Snabbvalstangenter
         Kommandoobjekt (Action-objekt)
         Klipp- och klistrateknik

        • Parallell exekvering i Swing

         Huvudregeln i flertrådad exekvering
         Klassen SwingUtilities
         Klassen Timer

        • Utbyggnad av Swing

         Egenutvecklade Swing-komponenter
         Egenutvecklade dialoger
         Egenutvecklade layoutstrategier
         Egenutvecklade cellformaterare

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.