Programmera i Java Standard Edition 9

Kursnummer: A9680 Med Astrakangaranti
Antal dagar: 5 dagar
Kursavgift: 25 650 kr (exkl moms)
Kursinnehåll »

Programmera i Java – Grundkurs

Efter kursen…

 • kan du använda programspråket Java i praktisk programmering
 • förstår du hur Java stödjer ett objektorienterat synsätt
 • känner du till centrala delar av Javas standardbibliotek

Kurs i Java – grunderna du behöver för Javaprogrammering

Kursen ger en solid grund att stå på för dig som ska arbeta med programmering i Java. Utbildningen bygger på Java Standard Edition 9 och tar upp merparten av programspråket Java, centrala delar av Javas standardbibliotek (bl a datastrukturer, texthantering, filhantering och enkla grafiska användargränssnitt). Under utbildningen varvas teoripass med praktiska övningar där du i ett enkelt och lättlärt utvecklingsverktyg får träna på de olika språkelementen i Java och centrala delar av standardbiblioteket.

Målgrupp – för dig som vill lära dig programspråket Java från grunden

Du …

 • är själv systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
 • vill lära dig programspråket Java och dess standardbibliotek från grunden
 • har grundläggande kunskaper i objektorientering, dvs känner till vad ett objektorienterat synsätt innebär och vad de viktigaste termerna inom objektorientering betyder
 • har någon tidigare erfarenhet av programmering, men inte nödvändigtvis i ett objektorienterat programspråk

Självförklarande kursmaterial för fortsatta studier

I utbildningsmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under kursen och för repetition efter kursen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på ett USB-minne. Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

Ladda hem provavsnitt från ”Programmera i Java”

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om utbildningsmaterialets nivå och utformning kan du ladda hem ett provkapitel i formuläret till höger.

Boka »

Kursinnehåll

Introduktion till Java

Den virtuella maskinen, Unicode
Minneshantering och skräpsamling, Tillämpningsområden

Språkelement i Java

Datatyper, variabler och konstanter, Namnsättningsregler
Operatorer och typomvandling, Styrstrukturer, Vektorer
Objekt och objektreferenser, Klasser och instanser
Inkapslingsnivåer, Initiering och konstruktorer
Privata och överlagrade metoder
Klassdata och klassmetoder
Arv och dynamisk bindning
Abstrakta klasser och metoder
Gränssnitt, Förhandsimplementerade metoder
Namnrymder, Moduler
Uppräknade datatyper
Orientering om inre klasser, Parametriserade typer
Språkunderstödd felhantering
Källkods- och objektkodsstruktur

Javas standardbibliotek

Översikt – Java Standard Edition 9
Gemensamma objektegenskaper
Matematiska konstanter och funktioner
Aritmetik i hög precision
Hantering av textsträngar
Wrapperobjekt och automatisk inkapsling
Datastrukturer (Collection-ramverket)
In- och utmatning, Abstract Window Toolkit (AWT)
Internet-relaterade klasser

Applikationer i Java

Textbaserade applikationer
Kommandoradsargument
Grafiska användargränssnitt
Händelsehantering / Tekniker för felhantering

Verktyg för Java-utveckling

JDK, Integrerade Java-utvecklingsverktyg,
Automatgenererad dokumentation, Paketering i JAR-filer

Boka »
 • Kristina Larsson
  Namn: Kristina Larsson
  Yrke: EVRY, Banking and Finance Custom Solutions
  Arbetar med: Jag jobbar som systemutvecklare inom Bank och Finans

  Kurs och nytta:
  A9680 - Programmera i Java

  Den nytta kursen gett mig är att jag fått en mycket grundligare förståelse för språket java. Jag läste under min utbildning också två kurser i java, men jag kände aldrig att jag riktigt fick den sammanhängande förståelsen till varför man gjorde som man gjorde och hur det fungerade.

  Läraren började från grunden med de minsta byggstenarna i språket och gradvis kom vi in på de mer komplexa problemen.
  Då vi var en liten grupp hade man själv stort utrymme att fråga om problem man stött på i sitt jobb.

  I mitt jobb nu kan jag känna mig säkrare på det jag kodar, då jag förstår varför jag skriver det jag skriver och inte bara kör copy-paste, jag kan argumentera för varför jag kodat på ett visst vis på ett annat sätt. Då jag jobbar med ett programmeringsverktyg som ger en mycket gratis i form av importer och kodgranskning så var det mycket nyttigt att få jobba i mindre skala, med mindre klasser och ett verktyg där man själv var tvungen att tänka på vad som behövde inkluderas.

  Jag fick också en klarare bild av vad språket innehåller och vilka hjälpmedel som finns i form av standard-biblioteken. Java känns inte lika oändligt stort utan mer greppbart. Ett stort plus är också det lättförståeliga kursmaterialet som jag kan gå tillbaka till nu i mitt jobb om det är något jag funderar över.

  Så sammanfattningsvis, nyttan för mig har varit: grundligare förståelse, mer självförtroende i kodningssammanhang och en mer övergripande bild av java.

 • Patric Gabrielsson
  Namn: Patric Gabrielsson
  Yrke: Applikationsansvarig på Svenska Kraftnät
  Arbetar med: Svenska Kraftnäts två integrationsplattformar. Drift, design och utveckling av integrationer

  Kurs och nytta:
  A9680 - Programmera i Java

  Jag kan läsa och förstå befintlig Java-kod som redan finns implementerad och förhoppningsvis framöver utveckla ny funktionalitet i Java för våra integrationer

 • Håkan Bång
  Namn: Håkan Bång
  Yrke: System Tester på Ericsson
  Arbetar med: Jag har börjat jobba i ett utvecklingsteam med att analysera och implementera förbättringar i befintlig Java kod

  Kurs och nytta:
  A9680 - Programmera i Java

  Kursen har varit en förutsättning för att överhuvudtaget kunna börja arbeta med Javaprogrammering och nyttan med kursen innebär att jag har fått förutsättningar att kunna börja förstå programspråket och att tänka i ett objektorienterat synsätt.

  Kursen har också gett mig ökat förtroende på att våga prova olika lösningar på problem. I och med att vi var så få deltagare och kursen var på svenska så fick jag möjlighet att direkt få svar på frågor på ett pedagogiskt riktigt sätt utan att känna att frågorna påverkade hastigheten på kursen.

Lämna ett omdöme

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *