Programmera i Java Standard Edition 13

Kursen ger en solid grund att stå på för dig som ska arbeta med programmering i Java. Utbildningen bygger på Java Standard Edition 13 och tar upp merparten av programspråket Java, centrala delar av Javas standardbibliotek (bl a datastrukturer, texthantering, filhantering och enkla grafiska användargränssnitt). Under utbildningen varvas teoripass med praktiska övningar där du i ett enkelt och lättlärt utvecklingsverktyg får träna på de olika språkelementen i Java och centrala delar av standardbiblioteket.

 • Kursid A9680
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.
 • Omfattning 5 dagar

Efter kursen...

 • kan du använda programspråket Java i praktisk programmering
 • förstår du hur Java stödjer ett objektorienterat synsätt
 • känner du till centrala delar av Javas standardbibliotek

Programmera i Java – kursinformation

Målgrupp – för dig som vill lära dig programspråket Java från grunden

Du …

 • är själv systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
 • vill lära dig programspråket Java och dess standardbibliotek från grunden
 • har grundläggande kunskaper i objektorientering, dvs känner till vad ett objektorienterat synsätt innebär och vad de viktigaste termerna inom objektorientering betyder
 • har någon tidigare erfarenhet av programmering, men inte nödvändigtvis i ett objektorienterat programspråk

Självförklarande kursmaterial för fortsatta studier

I utbildningsmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under kursen och för repetition efter kursen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på ett USB-minne. Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska

Kursinnehåll

 • Introduktion till Java

  Den virtuella maskinen, Unicode
  Minneshantering och skräpsamling, Tillämpningsområden

 • Språkelement i Java

  Datatyper, variabler och konstanter, Namnsättningsregler
  Typinferens för lokala variabler
  Operatorer och typomvandling, Styrstrukturer, Vektorer
  Objekt och objektreferenser, Klasser och instanser
  Inkapslingsnivåer, Initiering och konstruktorer
  Privata och överlagrade metoder
  Klassdata och klassmetoder
  Arv och dynamisk bindning
  Abstrakta klasser och metoder
  Gränssnitt, Förhandsimplementerade metoder
  Namnrymder
  Uppräknade datatyper
  Orientering om inre klasser, Parametriserade typer
  Språkunderstödd felhantering
  Källkods- och objektkodsstruktur

 • Javas standardbibliotek

  Översikt – Java Standard Edition 13
  Gemensamma objektegenskaper
  Matematiska konstanter och funktioner
  Aritmetik i hög precision
  Hantering av textsträngar
  Wrapperobjekt och automatisk inkapsling
  Datastrukturer (Collection-ramverket)
  In- och utmatning, Abstract Window Toolkit (AWT)
  Internet-relaterade klasser

 • Applikationer i Java

  Textbaserade applikationer
  Kommandoradsargument
  Grafiska användargränssnitt
  Händelsehantering / Tekniker för felhantering

 • Verktyg för Java-utveckling

  JDK, Integrerade Java-utvecklingsverktyg,
  Automatgenererad dokumentation, Paketering i JAR-filer

Ladda hem

provavsnitt från ”Programmera i Java”

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.