Programmera i Objective-C

Utbildning för dig som vill bli bättre på att programmera i Objective-C.

 • Kursid A9687
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert
 • Omfattning 5 dagar

Efter utbildningen Programmera i Objective-C…

 • kan du använda språket Objective-C i praktisk programmering
 • förstår du hur Objective-C stödjer ett objektorienterat synsätt
 • känner du till centrala delar av Objective-C:s standardbibliotek

Utbildningsbeskrivning – Objective C

Utbildningen ger en solid grund att stå på för alla som ska arbeta med programmering i Objective-C. Utbildningen tar upp merparten av programspråket Objective-C samt centrala delar av Objective-C:s standardbibliotek (Foundation Kit). Observera att kursen varken tar upp specifik utveckling av OS X-applikationer eller apputveckling för iOS, men däremot är ett lämpligt gemensamt första steg för dem som efter kursen vill utbilda sig inom något av dessa områden. Utbildningen bygger på version 2.0 av Objective-C, inklusive de uppdateringar av språket som gjorts sedan dess.

Utbildningens teoripass varvas tätt med praktiska övningar där deltagarna får träna på språkelementen i Objective-C och centrala delar av standardbiblioteket. Under övningarna utnyttjas utvecklingsverktyget Xcode.

Ladda ner provkapitel på utbildningsmaterialet

Objective-C

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Målgrupp & Förkunskaper

        Du …

        • är själv en systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
        • vill lära dig programspråket Objective-C och dess standardbibliotek från grunden
        • har grundläggande kunskaper i objektorientering, dvs känner till vad ett objektorienterat synsätt innebär och vad de viktigaste termerna inom objektorientering betyder
        • har någon tidigare erfarenhet av programmering, men inte nödvändigtvis i ett objektorienterat programspråk
        • behöver inte ha kunskaper i programspråket C

        Utbildningsmaterial

        Du får en utbildningspärm bestående av de bilder som visas under utbildningen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under utbildningen och för repetition efter utbildningen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på ett USB-minne.

        Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och är helt på svenska.

        Vad är objective-C?

        Objective-C är ett objektorienterat programspråk som idag är det dominerande vid utveckling för Apples plattformar OS X och iOS. OS X används idag i Macintosh-datorer (bärbara datorer, stationära datorer och servrar). iOS är det gemensamma operativsystemet för produktserierna iPhone, iPad, iPad mini och iPod touch. Språket Objective-C uppdaterades 2007 till version 2.0 i samband med introduktionen av iOS, men har utökats i flera steg sedan dess. Utvecklare för Objective-C har tillgång till ett standardbibliotek som är gemensamt vid utveckling för både OS X och iOS samt separata tilläggsbibliotek som är specifika för OS X resp iOS.

        Kursinnehåll

        • Introduktion till Objective-C

         Historik
         Relationen till programspråket C
         Tillämpningsområden
         Utvecklingsverktyget Xcode

        • Språkelement i Objective-C

         Datatyper, variabler och konstanter
         Namnsättningsregler
         Operatorer och typomvandling
         Styrstrukturer
         Uppräknade datatyper
         Poster
         Pekare
         Preprocessordirektiv
         Objekt och objektpekare
         Pekartypen id
         Klasser och instanser
         Meddelanden och metoder
         Självreferens (pekaren self)
         Inkapslingsnivåer för instansvariabler
         Initieringsmetoder
         Privata metoder
         Privat klassutbyggnad
         Globala data och klassmetoder
         Arv och dynamisk bindning
         Dynamiska meddelanden (typen SEL)
         Kategorier och gränssnitt
         Minneshantering
         Manuell referensräkning (MRC)
         Automatisk referensräkning (ARC)
         Egenskaper och punktnotation
         Alternativa tekniker för felhantering
         Språkunderstödd felhantering
         Flertrådad programmering
         Källkods- och objektkodsstruktur

        • Objective-C:s standardbibliotek

         Översikt och centrala ramverk
         Typerna NSInteger och NSUInteger
         Klassen NSObject
         NSString och NSMutableString
         Wrapperobjekt (NSNumber, NSValue)
         Gränssnittet NSCopying
         Loggning med funktionen NSLog
         Formatspecifikationer
         Datastrukturer (NSArray, NSSet och NSDictionary)
         Grundläggande hantering av textfiler
         Processinformation (NSProcessInfo)
         Kommandoradsargument
         Klasserna NSError och NSException
         Klassen NSThread
         Klassbeskrivande objekt (Class)

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.