Kravanalys Grundläggande kravkurs

På den här kravkursen får du arbeta med hela kedjan i kravhantering: Intressentanalys, Eliciteringstekniker (insamlingstekniker), Analystekniker, Specifikationstekniker och Prioriteringstekniker.

 • Kursid A3311
 • Kursavgift 14 900 kr (exkl moms)
 • Omfattning 2 dagar

Efter kursen Kravanalys …

 • kan du leverera affärsnytta genom kravspecifikationer som bygger på verksamhetens faktiska behov, såväl funktionella som kvalitetsmässiga.
 • Kan du använda verksamhetsmodeller (mål-, intressent, process- och informationsmodeller) för att ta fram behovsbilder.
 • Kan du fånga krav med hjälp av intervju- och workshoptekniker.
 • kan du översätta verksamhetens behov till systemkrav, beskrivna med användningsfall (Use-case)
 • kan du säkra affärsnyttan genom att, med användningsfallen som underlag, genomföra granskning och test för att kvalitetssäkra kraven och eliminera risker.

Utbildning i Kravanalys

Efter utbildningen ska du kunna gå från kravfångst och tydliggörande av verksamhetsbehov till att prioritera och beskriva tydliga krav.
– Så att verksamheten kan välja rätt lösning och koncentrera insatser till det som är kritiskt och ger mest effekt.

Du ska kunna välja rätt nivå på kravarbetet och dokumentationen; det vill säga det som krävs för att organisationen ska kunna fatta affärsmässigt kloka beslut. I första hand ska du kunna utgå från befintlig information  för att inte riskera dubbelarbete och att information finns lagrad på flera ställen. Ett exempel på detta är att använda sig av en gemensam informationsmodell för flera IT-projekt, istället för att varje projekt lägger ner arbete på att göra sin egen informationsmodell.

Ladda hem dokument

Astrakan förklarar verksamhetsmodeller

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        På kravkursen får du ta fram användningsfall i metodiska steg.

        Först genom att identifiera möjliga användningsfall; genom intressentanalys och brainstorming med dessa intressenter och utifrån kvalitativa processmodeller. Just processmodeller är ett värdefullt stöd när det gäller funktionalitet, särskilt om vi kan tvingas ändra vårt scope för projektet – om funktionaliteten då är kopplad till processer och syfte så kan vi tydligt se konsekvenser av ändrade prioriteringar.

        Nästa steg är att gruppera och koppla användningsfallen mot aktörer. För att sedan kunna prioritera och involvera verksamheten med hjälp av workshops och samtal utifrån grova beskrivningar.

        Sista steget för kravteamet är att färdigställa användningsfallet så pass att vi kan genomföra en granskningsworkshop för godkännande tillsammans med nyckelintressenter.

        Vem ska gå kursen kravanalys?

        Du vill kunna jobba praktiskt med kravarbete baserat på use-case (användningsfall) och använda tekniker för att prioritera krav och ställa kvalitetskrav (icke-funktionella krav).

        Du vill också ha en bättre förståelse för hur de olika delarna i kravdokumentationen hör ihop (Användningsfallsöversikt, Användningsfall, Övriga krav etc).

         

        Kursinnehåll

        • Introduktion till kravanalys

         Avsnittets syfte är att få en samsyn på vad krav är och kravens roll vid utveckling

         • Allmän instruktion till krav
         • Olika typer av krav (funktionella krav och kvalitetskrav)
         • Förutsättningar för fungerande kravanalys (organisation, prioriteringar, ledningens stöd etc)
         • Olika problem som kan uppstå
         • Kvalitet i informationssystem
         • Källor till krav
        • Beskriva krav – Hur dokumenteras kraven?

         Avsnittets syfte är att introducera användningsfall och aktörer och förklara hur deras olika användningsområden stöder olika projektfaser

         Tekniker för att samla in och specificera krav

         • Användningsfall
         • Aktörer
         • Hur hittar vi användningsfall och aktörer
         • Beskriva huvudflöde och alternativa flöden
         • Skriva användningsfallsbeskrivningar
         • Kvalitetskrav och hur de formuleras och grupperas
         • Granskning och Granskningstekniker
         • AF som underlag för test – förståelse för AF:s mångsidighet
        • Rätt krav – Hur säkras verksamhetsnyttan?

         Avsnittets syfte är samsyn på hur man hittar rätt krav som motsvarar faktiska behov i verksamheten

         • Kravställning och processeffektivisering
         • Säkerställ att processen är effektivt innan kravfångsten
         • System byggda på krav som identifierats med behov i en ineffektiv process, cementerar den ineffektiva processen
         • Förutsättningar för värdeskapande kravanalys. Krav måste utgå från behov
         • Tekniker för att identifiera möjliga användningsfall
         • Workshoptekniker för identifiera och definiera användningsfall
        • Prioritera krav – Hur används tiden effektivast?

         Gör bara det som är nödvändigt och det viktigaste först

         Avsnittets syfte att visa hur man använder tiden så effektivt som möjligt genom att prioritera rätt.

         • Prioritera funktionella krav
         • Prioritera kvalitetskrav
         • Prioriteringstekniker
        • Skarpare kravanalys med Verksamhetsmodeller

         Avsnittets syfte är att visa hur verksamhetsmodeller kan användas som redskap för samarbete mellan verksamhet och IT.

         • Kort översikt – verksamhetsarkitektur á la Astrakan
         • Procesmodell förklaras
         • Verksamhetsmodeller som underlag för …
          – att identifiera användningsfall i processmodellen
          – att granska att användningsfallen utgår från rätt behov i en effektiv process
          – hitta aktörer i processmodellen och intressentmodellen
          – undvika missförstånd genom en gemensam terminologi – begreppsmodell
          – granskning av användningsfall – informationsmodell
          – gemensam workshop för att identifiera förbättringsbehov
        • Använda krav

         Avsnittets syfte är att visa den nytta som användningsfall kan ge, genom alla sina olika användningssätt.

        • Vad kännetecknar ett fungerande kravarbete med användningsfall?

         • Skapa testfall ur användningsfall
         • Välj teknik med hjälp av kvalitetskrav
         • Användningsfall som underlag för acceptanstest
         • Test och kvalitetskrav
        • Avslutning

         • Sammanfattning
         • Avstämning av kursmål
         • Hur går jag vidare

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.