Java Enterprise Edition 7

Utbildning för dig som vill använda arkitekturen Java Enterprise Edition 7.

 • Kursid A9682
 • Antal dagar 5 dagar
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss för offert.

Efter utbildningen Java Enterprise Edition...

 • känner du till arkitekturen Java Enterprise Edition 7

 • kan du utveckla servlets, JSP-sidor, EJB-komponenter, objekt som lagras med Java Persistence API samt webbtjänster

 • kan du sätta samma dessa komponenter till flerskiktade Java EE-applikationer

 • kan du utveckla olika typer av klienter till Java EE-applikationer

Utbildning Java EE

Utbildningen lär dig använda arkitekturen Java Enterprise Edition (Java EE), som gör det möjligt att utveckla flerskiktade serverapplikationer som är portabla över olika serverprogramvaror. Fokus i kursen läggs på hur dynamiskt webbinnehåll kan genereras via de alternativa teknikerna servlets och JavaServer Pages (JSP), hur affärslogik kan kapslas in i komponenter med Enterprise JavaBeans (EJB), hur objekt och deras relationer kan lagras i databaser via Java Persistence API (JPA), hur webbtjänster (web services) kan skapa kommunikation mellan system samt hur alla dessa tekniker samarbetar för att bygga upp en flerskiktad Java EE-applikation.

Du får också bekanta dig med stödjande tekniker som t ex Java Naming and Directory Interface (JNDI), extern initiering (dependency injection), JSP Standard Tag Library (JSTL) och Expression Language (EL). Kursen bygger på Java Enterprise Edition 7.

Astrakans utbildningar i programmering är praktiskt orienterade och inriktade på att du ska bli en skicklig Java-utvecklare. Vill du certifiera dig förser vi dig med information om lämpliga självstudier utöver kursen. Här kan du läsa om Java-certifiering

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

 • utvecklar programvara i servermiljö eller klienter till serverbaserade system
 • har kunskaper om Java motsvarande utbildningarna Programmera i Java och Avancerad Java (dvs vi förutsätter att du känner till hela programspråket Java samt delar av Javas standardbibliotek som utnyttjas av Java Enterprise Edition, framför allt klassbeskrivande objekt, lagring i seriellt format, JAR-filer, Java RMI samt JavaBeans)
 • har praktisk erfarenhet av programmering i Java

Utbildningsmaterial

I utbildningsmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under utbildningen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under utbildningen och för repetition efter utbildningen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på ett USB-minne. Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

 

Provavsnitt från ”Java Enterprise Edition”

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Kursinnehåll

  • Java Enterprise Edition

   Java EE-applikationer
   XML och installationsbeskrivningar
   Paketering i JAR-, WAR- och EAR-filer
   Säkerhet i Java EE

  • JNDI

   Namn- och katalogtjänster
   JNDI-adresserade resurser

  • Servlets

   GET- och POST-transaktioner
   Servletstöd i en webbserver
   Enkla servlets och servletargument
   Sessionshantering
   Filter
   Felhantering i servlets

  • JavaServer Pages (JSP)

   JSP-sidor och stöd i en webbserver
   Språkelementen i JSP, JSP-uttryck och scriptlets
   Felhantering i JSP-sidor, JSP-kommandon
   Integration med JavaBeans

  • JSP Standard Tag Library (JSTL)

   Kommandobibliotek
   JSTL Core-biblioteket

  • Expression Language (EL)

   Syntax för EL-uttryck
   Omedelbar och fördröjd evaluering

  • Enterprise JavaBeans (EJB)

   EJB-arkitekturen, Applikationsservern som EJB-server
   Obligatoriska servertjänster
   Tillståndslösa / tillståndsbundna sessionskomponenter
   Programmeringsregler

  • Java Persistence API

   ORM-ramverk och kopplingsregler
   Klasser för lagringsbara objekt
   Lagringsbara egenskaper och nycklar
   En-till-många-relationer / Många-till-många-relationer
   Java Persistence Query Language
   Optimistisk låsning

  • EJB-klienter

   Servlets och JSP-sidor, Fristående applikationer
   Automatisk kodutbyggnad (injection)

  • Transaktioner i EJB

   Transaktionsattribut, Hantering av avbrutna transaktioner
   JTA-transaktioner

  Frågor?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.