Mänskligt ledarskap

  • Kursid A2606
  • Antal dagar 1 timme
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.

Den senaste tidens händelser, bland annat Panamaskandalen, leder oss till det som brukar kallas för normativ etik – det vill säga hur vi rent praktiskt bör agera eller bete oss i olika situationer.
Kom och lyssna på vår lärare Kelly Odell och hans syn på normativ etik och mänskligt ledarskap:
”Jag utgår inte ifrån rätt och fel i absoluta termer. Det är inte en fråga om att hitta universella sanningar. Istället fokuserar jag på vad som är praktiskt, helt enkelt vad som fungerar i vardagen.”
För att lyckas som ledare i verksamheten måste man ha medarbetarnas förtroende och om det förtroendet undermineras har man mycket svårt att fungera som ledare.

Mänskligt ledarskap handlar om att ingen människa är fullständig, ett framgångsrikt ledarskap handlar inte om att vara perfekt och göra allt rätt, utan om att acceptera sin mänsklighet. Kelly argumenterar för ett mer realistiskt synsätt på ledarskap.

Seminarieledare

Kelly Odell, Styrelsemedlem, ägare och föreläsare på Astrakan Strategisk Utbildning, har gjort en imponerande karriär. Bland annat som nordisk försäljningsdirektör på Volvo Personbilar, marknadsdirektör för TeliaSonera och Sverige-VD för Whirlpool. Som föreläsare vänder Kelly uppochned på invanda begrepp och göra komplexa samband begripliga.

Kelly har fått flera utmärkelser, senast som Decenniets Inspiratör på Transfer, en ideell organisation som kostnadsfritt förmedlar föreläsare till gymnasieskolor. Redan 1999 utsågs han till årets bästa talare av en stor konferensarrangör.

Kelly Odell

Kelly Odell

Styrelsemedlem, ägare och föreläsare på Astrakan Strategisk Utbildning

Målgrupp & Syfte

På seminariet förklarar Kelly de centrala tankar och erfarenheter som ligger till grund för hans kurs För erfarna chefer och ledare: Mänskligt ledarskapSyftet är att ge en introduktion till / kunskap om hur man skapar bättre förutsättningar för framgång för både affären och människan i verksamheten