Diplomerad Produktägare

I agila projekt är produktägaren en central roll som styr vad som ska utvecklas och ger utvecklingsteamet de underlag som de behöver. Det här programmet vänder sig till dig som är, eller ska gå in i rollen som produktägare.

 • Kursid A3330
 • Kursavgift 32470:-
 • Omfattning 5 dagar

Efter programmet Diplomerad Produktägare...

 • Vet du...

  • Hur du ska mäta produkt och leverans för att se framsteg
  • Hur man kan kombinera projekt och agilt
  • Skillnaden mellan resurseffektivitet och flödeseffektivitet
  • Hur en produkt kan definieras
  • Hur du ska säkra snabb leverans av värde
  • Värdet av datadrivet arbetssätt och mätning
  • Vad du bör mäta i ditt team/ produkt
 • Kan du...

  • Använda verktyg för att prioritera mellan olika behov
  • Formulera behov/krav utifrån kundnytta
  • Bryta ned större behov/krav till mindre
 • Har du...

  • En bred kunskapsbas i agila metoder, flödesteori och prioritering som hjälper dig göra ett bättre jobb som produktägare
  • Definierat din produkt utifrån produktcanvas
  • Djupare förståelse för det agila manifestet och dess koppling till flödeseffektivitet
  • En egen vision och definition för din produkt
  • En egen kartläggning av din produkts intressenter
  • En egen plan för hur och när du ska kommunicera med din produkts intressenter
  • Olika verktyg för att prioritera

Lyckas i rollen som produktägare

Som produktägare ska du representera en stor mängd intressenter och se till att maximera avkastningen för verksamheten. En komplex roll som kräver allt från analytisk förmåga och struktur till att kunna kommunicera på alla nivåer och fånga upp viktiga behov även från de som varken syns eller hörs mest.

Människor och bättre affärer

I traditionella projekt ansvarar beställaren för effekthemtagning och prioriteringar, på många sätt är projektbeställaren minst lika viktig som projektledaren men ändå slarvas det med beställningarna och det har nog aldrig funnits någon som drömt om en karriär som projektbeställare. I den agila organisationen hamnar effekthemtagning, flödeseffektivitet, den breda kommunikationen och behovsanalysen hos produktägaren. En roll som förenar mänskliga behov med bättre affärer och löser stora delar av problematiken som kan uppstå  i traditionella projekt. De flesta verksamheter är agila i någon form idag men ofta använder man hybrida arbetssätt, inget fel med det men som produktägare behöver vi då anpassa oss för att kunna göra nytta utifrån de ramar vi får.

Utbildningen begränsar sig inte heller till mjukvaruutveckling utan vi tar ett brett perspektiv på produktutveckling som gör att du kan verka inom skalade agila organisationer och agera produktägare för flera team oavsett arbetsområde.

Heltäckande kompetens

Utbildningen kombinerar lärarledda dagar med hemuppgifter som stöttar dig i arbetet som produktägare. Hemuppgifterna är inte traditionella läxor utan menade att hjälpa dig direkt i din roll som produktägare.

Utbildningdagarna genomförs utan powerpoint med fokus på interaktion och övning

Rollsbeskrivning för Produktägare:

Produktägaren ansvarar för:

 • Att maximera produkten eller tjänstens värde – return on investment
 • Omfattning, vision, karta och arbetsfördelning mellan utveckling och förvaltning
 • Produktbackloggen som innehåller kraven för vad produkten ska leverera
 • Att representera alla intressenter

Utbildningsinnehåll

 • Flödeseffektivitet jämfört med resurseffektivitet
 • Agila manifestet
 • Praktisk övning i att arbeta agilt
 • Produkttänkande vs projekt
 • Skillnad traditionellt och agilt
 • Produktägarrollen
 • Definiera din produkt
 • Intressenter
 • Produktens roadmap
 • Produktbacklog
 • Tekniker för slicing (att bryta ned större behov till mindre)
 • Värde i produkten
 • Olika verktyg för prioritering
 • MVP och hypotesdrivet arbetssätt
 • Datadrivet arbetssätt
 • Mäta och förbättra flöde
 • Att kombinera agilt och projekt
 • Skala agilt
 • Fallgropar för produktägare

Skalade agila ramverk

Miniföreläsning med Torbjörn Dahlström