Planeringsverktyg

Här hittar du planeringsverktyg som hjälper dig att prioritera på kort och lång sikt. Agila men också ”traditionella”.

Planeringsverktyg – Prioritera som Eisenhower

”Det som är viktigt är sällan brådskande och det som är brådskande är sällan viktigt.” Eisenhower var inte bara en citatmaskin, han skapade också en av världens mest kända fyrfältare som cirkulerar under en väldig massa namn.

Eisenhowers prioriteringsmodell

Eisenhowers planeringsmodell

Prioritera som en president

Boxarvisdom

Alla har en plan tills de får en smäll på käften

 

 

Mike Tyson

Mike Tyson

Boxare

Från mål till planering och utvärdering

Korta föreläsningar från youtube

Planering enligt 6-6-6

Paul Adams, tidigare Facebook, planeringshorisont enligt 6-6-6. Håller vår strategi över tid? Att planera för framtiden kan tyckas traditionellt – men om vi ska utveckla smidig mjukvara eller nya produkter så ska det vara anpassningsbart för framtiden.

666 roadmap

 • Kommande 6 år:

  Vilka trender kommer att påverka? Hur kommer era handlingar som verksamhet att påverka omvärlden?

 • Kommande 6 månader:

  Vad ska vi få gjort som för oss framåt de närmsta sex månaderna?

 • Kommande 6 veckor:

  Vad är den omedelbara planen? Justeras för varje iteration från vecka till vecka.

Agil planering

 • Flyttar fokus från plan till planeringen
 • Väger varje planeringsinsats mot vetskapen att vi kommer att revidera planen fortlöpande
  –Vi är angelägna att hela tiden ändra planen, inte bara ok med att det kan hända
  –Vi ändrar inte för sakens skull utan för att vi har lärt oss något
  –Kräver planer som är lätta att ändra
  –Därför är planeringen viktigare än planen
 • Accepterar att vi inte kan fullständigt definiera ett projekt från början
 • Välkomnar förändringar

Estimera i ideal tid

Ideal tid är den tid det tar för en eller flera personer att utföra en uppgift om de ägnar 100% av tiden på uppgiften utan att bli avbrutna av något annat. T.ex. timmar, dagar eller veckor

Att estimera som teamaktivitet:

 • Gå igenom aktiviteter en och en
 • Alla ger sin gissning av tidsåtgång
 • Teamet enas om en gissning
Agil Planering

Agil Planering

Tidshorisont och faktorer att väga in

Utgångspunkt för agil planering

 • Planera in produktegenskaper, inte projektaktiviteter
 • Bryt ner kravbilden successivt
 • Mät framgång baserat på direkt användbar programvara
 • Använd återkoppling på färdig leverans som underlag för kontinuerlig omplanering