Strategisk försäljning Utbildning i försäljning - avancerad

Strategisk försäljning handlar om att kunna leda komplexa försäljningsprocesser. En utbildning för dig som vill göra stora affärer genom att involvera rätt parter och etablera kontakter på alla nivåer, från slutkund till VD. Efter säljutbildningen ska du kunna välja ut kunder med potential och sätta en plan för hur du ska öka omsättningen markant. För att lyckas får du säljverktyg som hjälper dig med detektivarbetet: att avtäcka och samla verksamhetens egentliga behov. Såväl som retoriska grepp för att kunna övertyga en hel ledningsgrupp om varför din tjänst eller produkt är det rätta valet.
– Du ska kunna bygga affärer metodiskt men även hantera skarpa och affärsavgörande lägen, när pulsen höjs och säljadrenalinet pumpar.

 • Kursid A2903
 • Kursavgift Kursen genomförs endast företagsinternt. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.
 • Omfattning 2 dagar

Efter vår utbildning i Strategisk försäljning kan du...

 • Effektivt införskaffa kunskap om kundens affär för att stötta ditt case
 • Utforma en kundplan för hur du vill utveckla relationer, bygga affären och inleda ett långsiktigt strategiskt samarbete med kunden
 • Föra dialog med kund utifrån omvärld, strategier och behov
 • Sätta ett effektivt anslag i större möten för att alla ska förstå funktionen av det du säljer och vad det innebär för deras verksamhet.

Strategisk försäljning – gör kunder till nyckelkunder

Undersökningar visar att uppfattningen om säljarens kunskap och kompetens är den enskilt största anledningen till att kunder väljer att göra affär. Vår säljutbildning strategisk försäljning handlar om att gå från säljare till att vara en strategisk partner.
– Det långsiktiga målet är att skapa synergier i samarbetet mellan dig och kund och nå en nivå där ni drar nytta av varandra ytterligare. Exempelvis genom produkttestning eller marknadsföring.

Utbildningen fokuserar även på värdebaserad försäljning

Värdebaserad försäljning bygger på att ha insikt i kundens situation och behov utifrån nuläge, kundens önskade läge och omvärldens påverkan – marknad och trender. Med en professionell hållning och frågor kan du blottlägga indirekta behov som kunden på egen hand inte kommit till insikt om. På detta sätt skapar du mervärde och ökar den totala effekten av din lösning.
– Det här är det sista steget i att gå från priskonkurrens till att konkurrera med värde.

Lyckas med att sälja till ledningen

Många säljare är duktiga på den individuella säljkontakten, relationsbyggandet och behovskartläggningen. Men för att lyckas med riktigt stora affärer krävs ledningsbeslut och där bränner många säljare sina broar. Att möta ledningen kräver ett annat tillvägagångssätt och anslag. Det finns sällan tid till att bygga realtioner genom frågetekniker och workshopupplägg där många säljare briljerar. Istället krävs ett mer rättframt upplägg där vi snabbt tydliggör vad det handlar om och vad vinsterna är för kunden. Här kan vi använda oss av den information vi samlat in – en fördel som säljare är att vi ofta kan vara närmre kundens företag än vad ledningsgruppen är. Vi kan ta oss tiden att prata med de som sliter med problem i verksamheten och bygga ett säljcase direkt ur hästens mun.

Ladda hem vår

handbok i försäljning

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Kursinnehåll

        • Det optimala säljsamtalet

         Fördjupning och träning
         Tekniker för att leda samtalet mot avslut
         Säljpresentationer

        • När du möter ledningen

         State your case – Anslaget och vad som behöver vara tydligt från början
         Funktion och innebörd för kunden
         Kundplaner

        • Viktiga element

         Strategi för att bredda kontaktytan
         Workshop – sätt en plan för din kund

        Lärare