Objektorientering

Lär dig mer om objektorientering och objektorienterade programspråk.

 • Kursid A9686
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss gärna för offert.
 • Omfattning 2 dagar

Efter utbildningen Objektorientering...

 • kan du förklara vad ett objektorienterat synsätt innebär
 • kan du definiera och exemplifiera termer inom objektorientering
 • kan du delta i kurser där det objektorienterade synsättet tillämpas

Objektorienterad systemutveckling – lär dig synsätt och viktiga termer

Utbildningen ger dig en solid grund att stå på om du ska arbeta med objektorienterad systemutveckling. Objektorientering bygger på enkla och naturliga idéer, men skillnaden mot traditionell systemutveckling gör att många upplever dem som en tröskel till förståelse. Utan ett fast grepp om grunderna blir det svårt att tillämpa idéerna i konkreta metoder och programspråk.

Utbildningen förklarar det objektorienterade synsättet och definierar viktiga termer och är därmed lämplig som ett första steg före kurser som lär ut enskilda metoder eller programspråk där objektorientering tillämpas. Teori varvas med övningar där du får träna dig i att tänka objektorienterat.

Ladda ner provavsnitt - "Objektorientering"

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Utbildning för dig som ska börja använda objektorienterade programspråk

        Du …

        • är själv systemutvecklare utan erfarenhet av objektorienterade programspråk, t ex COBOL-utvecklare som vill lära dig Java
        • har någon tidigare erfarenhet av systemutveckling och de problem som uppträder i utvecklingsprojekt
        • ska arbeta med eller kunna kommunicera med dem som arbetar med objektorienterad systemutveckling
        • behöver inte ha erfarenhet av programmering

        Utbildningsmaterial

        I utbildningsmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under utbildningen, en berättande text som följer presentationen samt underlag för övningar och lösningsförslag. Utbildningsmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

        Kursinnehåll

        • Det objektorienterade synsättet

         Det procedurorienterade synsättet
         Objekten modellerar verkligheten
         Livscykeln för ett objekt, Objektets beståndsdelar
         Inkapsling, Tjänster, Meddelanden och metoder
         Händelsestyrning
         Objektreferenser mellan objekt
         Objektorienterad programmering

        • Objektorienterad analys

         Objektmodeller, Hur hittar vi objekten?
         Relationer mellan objekt, Attribut hos objekt
         Hur hittar vi tjänsterna? Placering av tjänster hos objekt

        • Klasser

         Att hantera många objekt, Klasser och instanser
         Krav för att bilda en klass, Måste vi använda klasser?
         Klassbegreppet i programmering
         Objektorienterad design, Utbyggnad av objektmodellen
         Att namnge och beskriva klasser
         Sekvensdiagram

        • Arv

         Släktskap mellan klasser, Över- och underklasser
         Krav för att utnyttja arv, Klasshierarkin
         Polymorfism och dynamisk bindning
         Enkelt och flerfaldigt arv, Abstrakta klasser
         Arv i objektorienterad programmering

        • Stödet för objektorientering

         Objektorienterade programspråk
         Klassbibliotek, Ramverk
         Designmönster, UML (Unified Modeling Language)
         Objektorienterade utvecklingsverktyg
         Lagring av objekt i databaser
         Industrisamarbete
         Att komma igång med objektorientering

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.