Hibernate

Utbildning i arkitekturen Hibernate.

 • Kursid A9688
 • Kursavgift Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Kontakta oss gärna för offert.
 • Omfattning 3 dagar

Hibernate – Efter utbildningen kan du…

 • konfigurera en installation av Hibernate
 • använda Hibernate för att lagra, uppdatera och ta bort objekt och deras inbördes relationer i en relationsdatabas
 • söka upp lagrade objekt med hjälp av frågespråket HQL

Hibernate – ORM

Hibernate är ett ORM-ramverk, en arkitektur som gör det möjligt att långstidslagra objekt i ett program skrivet i programspråket Java i en relationsdatabas, utan att vi själva behöver utföra transformationen mellan objektmodell och databastabeller. Transformationen styrs av kopplingsregler som beskrivs deklarativt och en enda gång per klass av objekt. Detta ger programmeraren illusionen av att arbeta med en objektdatabas och ett objektorienterat frågespråk, trots att Hibernate under skalet utnyttjar en vanlig relationsdatabas och frågespråket SQL med stöd från JDBC-arkitekturen i Javas standardbibliotek.

Kursen beskriver hur Hibernate konfigureras för användning i olika miljöer och med olika relationsdatabaser, vilka krav som ställs på klasser av lagringsbara objekt samt hur objekt och deras inbördes relationer lagras. Kursen visar genomgående hur kopplingsregler kan formuleras antingen i separata kopplingsfiler i XML-syntax eller inbäddat i källkoden i form av anvisningar (annotations) från Java Persistence API. Hibernate Query Language (HQL), det objektorienterade frågespråket i Hibernate, presenteras utförligt.

Programspråket Java förutsätts känt från tidigare kurser samt praktisk erfarenhet. Kursen bygger på version 4.1 av Hibernate och Java Standard Edition 7. En viss orientering om relationsdatabaser och arkitekturen JDBC i Javas standardbibliotek är en fördel.

Kursens teoripass varvas tätt med praktiska övningar. Under övningarna utnyttjas ett enkelt och lättlärt utvecklingsverktyg.

Utbildningen genomförs just nu endast företagsinternt, inom området programmering hittar du alla våra schemalagda utbildningar.

Hibernate – Efter kursen kan du…

 • konfigurera en installation av Hibernate
 • använda Hibernate för att lagra, uppdatera och ta bort objekt och deras inbördes relationer i en relationsdatabas
 • söka upp lagrade objekt med hjälp av frågespråket HQL

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

 • är själv systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
 • använder relationsdatabaser i fristående system eller servermiljö
 • har kunskaper om Java motsvarande grundkursen Programmera i Java
 • har praktisk erfarenhet av programmering i Java
 • vill lära dig mer om hur traditionella relationsdatabaser kan kombineras med ett modernt objektorienterat synsätt

Kursmaterial

Du får en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under kursen och för repetition efter kursen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar.
Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på en USB-minne.
Kursmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska.

Provkapitel

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

        Kursinnehåll

        • Ramverket Hibernate

         ORM-ramverk
         Jämförelse med objektdatabaser
         Hibernate-arkitekturen
         Kopplingsfiler i XML
         Kopplingsregler i Java Persistence API
         Frågespråk

        • Konfigurering av Hibernate

         Konfigurering via XML eller egenskapsfil
         Hibernate-administrerade anslutningar
         JNDI-administrerade anslutningar
         Dialekter
         Anslutningspooler
         Transaktionshantering
         Cachehantering

        • Lagring av fristående objekt

         Krav på klasser för lagringsbara objekt
         Lagring av exponerade egenskaper
         Fördefinierade Hibernate-typer
         Primära nycklar
         Sessioner och transaktioner
         Lagring av objekt
         Automatisk uppdatering av objekt
         Inläsning av objekt
         Borttag av objekt
         Felhantering

        • Lagring av objektrelationer

         En-till-en-relationer
         En-till-många-relationer
         Många-till-många-relationer
         Enkel- resp dubbelriktade relationer
         Fördröjd inläsning (lazy loading)
         Kaskadoperationer
         Datastrukturer av objekt

        • Hibernate Query Language (HQL)

         Att söka upp alla objekt av en klass
         Att söka upp ett urval av objekt
         Operatorer i HQL
         Parameterstyrd sökning av objekt
         Sökningar med unika svar
         Sökning av enskilda egenskaper
         Paketering av svar i resultatobjekt
         Sortering av sökresultat
         Relationer och alias
         Aggregatfunktioner och vektoraggregat
         Massuppdatering och massborttag
         Tekniker för felsökning av HQL-uttryck
         Hibernate Criteria Query API

        • Hantering av arvsrelationer

         Olika sätt att representera arvsrelationer
         Gemensam tabell för hela klasshierarkin
         En tabell per klass i klasshierarkin
         Abstrakta klasser och metoder

        Frågor? Få svar av sakkunnig

        Skriv din fråga nedan eller ring oss på 08-54 54 23 00

        • Hidden
        • Hidden
         • Hidden
         • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.