Kontroll över budgeten - kontroll över resultatet

Astrakans mervärdeskort

Vad är värdet av utbildning? Kanske bör frågan formuleras såhär: Vad är värdet av att projekt levererar i tid?  Att säljare överträffar sin budget? Att vi utvecklar system som löser verksamhetens faktiska behov? En investering hos Astrakan är en investering i förbättrade arbetssätt. Men för att nå dit krävs det samverkan – att vi får sätta oss in i dina och kursdeltagarnas behov och kan hjälpa er att välja rätt.

Med våra mervärdeskort får du

 • En samtalspartner som kan agera spindeln i nätet och ta hjälp av expertis inom allt från ledarskap och affärsutveckling till programmering
 • Hjälp med att sätta mål utifrån beteendeförändring & kompetenshöjning
 • Terminsvis återkoppling och uppföljning av utbildningar
 • Förhandsinbjudan till våra event
 • Ett lägre pris jämfört med att köpa utbildningarna styckvis

Personligt eller för företaget?

Vi erbjuder mervärdeskort som kan avropas av ett företag, avdelning eller individ. För individuella program erbjuder vi även examination och intyg av kompetens.

Full kontroll över utbildningsbudgeten

Astrakans mervärdeskort

Beställ nu

Personliga Mervärdeskortet

Totalt: 37 608:-

Kr6268 / dag
 • 6 öppna utbildningsdagar
 • Personlig kompetensplan som löper över ett år: analys av nuläge, önskat läge, uppföljning, rapport och intyg
 • Ett mentorsamtal med expert inom ditt utvecklingsområde
 • Gäller endast en individ - utbildningarna måste bokas inom 12 månader
 • 5% rabatt
Beställ nu »

Lilla Mervärdeskortet

Total: 75 216:-

Kr6268 / dag
 • 12 öppna utbildningsdagar
 • Terminsvis återkoppling och utvärdering
 • 5 timmar avsatta för kompetensstyrning: konsultation och målsättning
 • 5% rabatt
 • Kurserna ska vara bokade inom 12 månader efter beställning
Beställ nu »

Stora Mervärdeskortet

Totalt: 140 200:-

Kr5608 / dag
 • 25 öppna utbildningsdagar
 • Terminsvis återkoppling och utvärdering
 • 15% rabatt
 • 11 timmar avsatta för kompetensstyrning: konsultation och målsättning
 • Kurserna ska vara genomförda inom 24 månader efter beställning
 • Förhandsinbjudan till Astrakans event
 • Möjlighet att köpa till examinationer - 25% rabatt jämfört med ordinarie pris
Beställ nu »