Marianne Scheja

Marianne Scheja coachar enskilda ledare och håller föredrag/kurser ute i organisationer, företag, skolor, kommun, landsting runt om i landet men även internationellt.

Marianne har tagit fram modellen 4L under många års intensivt arbete med vuxna med Autism/AST som bl.a. visades i dokumentärserien Den som får finnas, SVT 2015. ”För att nå hela vägen fram, har jag skapat en visuell kommunikationsmodell med struktur som bl.a. bygger på teaterteknik, MI motiverande samtal, KBT – Kognitiv beteendeterapi. Modellen har sedan visat sig fungera mycket väl för såväl ledare som arbetsgrupper.”