Rutiner och villkor för kursbokning

Enklast bokar du kurs via vår hemsida. Formuläret för kursbokning når du genom knappen ”Boka” på respektive kursbeskrivning eller program.
Du kan förstås också boka genom att ringa oss på 08-54 54 23 00 eller 031-709 12 30.

Anmälan till våra utbildningar blir bindande vid:

  • 3 veckor innan kursstart
  • Eller när du laddar ner kursmaterial alternativt tar del av utbildningsmaterial som en tjänst (elearning, software as a service)

Ovan punkter tillämpas beroende på vilket som infaller först.

Kursbekräftelse

När du bokat en kurs får du ett mail med en kursbekräftelse. Två veckor före kurstillfället skickar vi ut en påminnelse med kurstider, karta och vägbeskrivning, hotellinformation och övriga detaljer.

Tider

Då inget annat meddelats i samband med kursinformationen som skickas ca två veckor innan kursstart gäller följande tider,

Dag 1 08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 16.30 Kurs
Övriga dagar 09.00 – 16.30 Kurs

Genomförande av digitala moduler

I flera av våra utbildningar ingår digitala moduler. De är mycket viktiga att genomföra i rätt tid. Den digitala kursdelen är obligatorisk och Astrakan påminner var och en deltagare en (1) gång via mejl om den inte är påbörjad/färdigställd. Om deltagare ändå inte genomfört arbetet före angivet datum bereds ej plats för denne på de lärarledda dagarna. Deltagare på öppna kurser har då möjlighet att boka om en (1) gång, i mån av plats. Är önskat tillfälle ett genomförande i klassrum tillkommer en avgift för lokal och förtäring.

Användande av utbildningsmaterial och upphovsrätt

Vårt utbildningsmaterial och eventuella metadata som medföljer eller levereras i samband med utbildning är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning och tillhör den eller de upphovsrättsinnehavare som finns angivna på materialet.

Astrakan upplåter till användaren av kursmaterial och elearning (software as a service) en icke-exklusiv och icke-överlåtbar nyttjanderätt att använda produkten (mjukvara, inloggning till tjänst eller kursmaterial) och tjänsten enligt följande:
(a) Om material levereras i pappersform har Kunden rätt att endast för internt bruk inom sin egen verksamhet att använda det material som levereras i samband med kursen.
(b) Om material levereras i elektronisk form har Användaren rätt att endast använda den inom ramarna för sin egen verksamhet och användningen av materialet är avsett endast för den som deltar på utbildning.
(c) Om material levereras som en tjänst (software as a service) gäller en användarlicens per bokad kursplats. Användarlicensen kan inte överlåtas till annan person.
(d) Om materialet levereras som mjukvara (produkt) gäller en installation och konto per användarlicens. Användarlicensen kan inte överlåtas till annan person.
Avbokningsregler

Astrakan följer branschens standardregler från Almega Utbildningsföretagen

Avbokning ska alltid ske skriftligt.

Vid bokning av enstaka kurs:
Sker avbokning/ombokning av kursplats eller veckosprint tidigare än 3 veckor före kursstart debiteras ingen kursavgift förutsatt att du inte laddat hem kursmaterial eller tagit del av utbildningen genom elearning. Vid avbokning 3 – 0 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Skulle du ändå få förhinder nära kursstarten debiterar vi dig, men du är välkommen att gå kursen eller veckosprinten vid ett senare tillfälle i mån av plats utan ytterligare kostnad. Du har möjlighet att boka om en (1) gång. Är önskat tillfälle ett genomförande i klassrum tillkommer en avgift för lokal och förtäring. Du kan som alternativ till ombokning överlåta platsen på bokat tillfälle till annan person i samma organisation efter överenskommelse med Astrakan. Denna person behöver då rätt förkunskaper för kursen.

Vid bokning av program eller mervärdeskort: Avbokning kan ske upp till två veckor efter beställningsdatum för programmet/mervärdeskortet, därefter debiteras full kostnad.

Certifiering med upp till 3 ingående kurser ska vara genomförd inom 18 månader från första kursstart. Certifiering med upp till 4 ingående kurser ska vara genomförd inom 24 månader från första kursstart. Utbildningsdagarna för Mervärdeskort Lagom och Mervärdeskort Personlig ska vara genomförda inom 18 månader från beställningsdatum. Vid köp av Mervärdeskortet Komplett ska utbildningarna vara genomförda inom 24 månader från beställningsdatum.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och för- och eftermiddagsfika. Kursavgiften faktureras i samband med genomförande av kurstillfället. Ange faktureringsadress i samband med din kursbokning. Samtliga priser är angivna utan moms.

Certifiering

Certifieringen består av två delar, en skriftlig rapport och ett muntligt certifieringssamtal. En certifiering kostar 11 880 kr.

Har du bokat certifieringssamtal och får förhinder kan du omboka en gång genom kontakt med lärare senast 24 timmar före bokad tid. En kostnad tillkommer då om 1 000 kr. Om du inte använder din ombokade tid eller ombokar igen tillkommer en kostnad om 8 580 kr.

Om din certifieringsrapport eller ditt certifieringssamtal inte blir godkänt utan du måste komplettera certifieringsrapporten eller boka ett nytt samtal, tillkommer en kostnad på 6 490 kr.
Om hela din certifiering blir underkänd och du behöver komplettera din rapport samt boka ett nytt samtal, tillkommer en kostnad på 8 580 kr.

Samtliga priser är exklusive moms.

Diplomering

Diplomeringen består av två delar, ett webbtest och ett muntligt diplomeringssamtal. En diplomering kostar 6 490 kr. Om din webbtest inte blir godkänt på 2 försök utan du måste göra det igen, tillkommer en kostnad på 1 540 kr.

Om ditt diplomeringssamtal blir underkänt och du behöver boka ett nytt samtal, tillkommer en kostnad på 3 740 kr.

Har du bokat diplomeringssamtal och får förhinder kan du omboka en gång genom kontakt med lärare senast 24 timmar före bokad tid. En kostnad tillkommer då om 1 000 kr. Om du inte använder din ombokade tid eller ombokar igen tillkommer en kostnad om 3 740 kr.

Samtliga priser är exklusive moms.

Företagsintern kurs

Samtliga kurser kan genomföras på tid och plats som passar er. Då kan vi också anpassa respektive kurs till era speciella behov. Vi har stor kunskap och erfarenhet så tveka inte att ringa oss på 08-54 54 23 00.

Kurslokaler i Stockholm

Våra lokaler är belägna på Vegagatan 14 i centrala Stockholm.

Här hittar du våra förmånliga priser på hotell samt hur du hittar till oss med tåg, flyg eller bil.
Vi hjälper gärna till med tips om resa eller hotell, ring oss på 08-54 54 23 00.

Förkunskaper

För att försäkra dig om att du hamnar på rätt kurs ber vi dig ta del av kursbeskrivningen med tillhörande kursmål, målgrupp och eventuella förkunskapskrav. Vi hjälper gärna till med råd om val av rätt kurs.

Astrakangaranti

Blir du mot förmodan inte nöjd med den kurs du deltar i erbjuds du, efter överenskommelse, att delta i en motsvarande kurs utan extra kostnad. Bokad kursplats med Astrakangaranti går inte att omboka.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, kursdatum samt ställa in planerade kurser.