Annika Braddon

Annika har arbetat med verksamhets- och processutveckling enligt Astrakanmetoden i över femton år, både i små och stora företag, såväl privat som offentlig sektor. Annikas drivkraft ligger i att leda och stötta människor i samarbete för att tillsammans skapa värde och nytta. Vidare kunna ställa de rätta kraven på IT-stödet så att affären når sina mål, medarbetarna blir tillfredsställda och kunden nöjd. Den röda tråden har alltid varit att leda grupper i förändring och skapa samsyn, effektivitet och kvalitet i arbetet samt sist men inte minst, ge inspiration, energi och mod.

Annika är en pedagogisk och engagerad lärare som mer än gärna delar med sig av sina praktiska kunskaper och erfarenheter.