Vilka förväntningar ska man ha på sin chef?

Hur hanterar man en chef som känner sig som en bluff? Vilka krav kan man egentligen ställa på chefen? Här hittar du tips och en inspelad föreläsning med Kelly Odell om vilka förväntningar du kan ha på din ledare.

Vilka förväntningar kan man ha på sin chef?

Bilden vi har av ledare idag är ofta idealiserad och fläckfri. En person som är uppe med tuppen, häller i sig en extra burk motivation till frukost bara för att och som alltid vet vad den vill. Dessutom tar Ledaren alltid sig tid att lyssna trots en full kalender. Stoisk, ståtlig och supertrevlig.

Verkligheten är en annan. Framförallt för unga chefer i Sverige. Enligt forskning genomförd vid Umeå Universitet och Karolinska Institutet tvivlar många nyblivna chefer på sin kompetens, upplever att deras roll är otydlig och att kraven är motstridiga. Alla vill ha en tydlig chef – men vad ska chefen göra om själva chefsrollen i sig är otydlig?

Ställ krav med förståelse

Jag känner inte till någon som medvetet vill vara en dålig chef så som medarbetare kan vi utgå ifrån att chefen vill göra sitt bästa. Om målen är otydliga – diskutera det tillsammans. Om det finns hinder för att göra ett bra jobb – ta upp det. Det är inte alltid en chef kan ordna optimala förutsättningar men med hjälp av dialog kan vi se till att få bästa möjliga ramar för arbetet.

Så hanterar du chefens ”bluffsyndrom”

Många högpresterande personer upplever något som kallas för impostor syndrome, bluffsyndromet. Som medarbetare kan vi så klart inte ta ansvar helt och hållet för om chefen känner sig som en bluff men det kan vara bra att ha med sig att även den som objektivt sätt har en bra karriär kan känna stor osäkerhet. Den som upplever bluffsyndromet har ofta en gnagande tanke om att snart bli påkommen.

Ett sätt att öka chefens självförtroende är att ge positiv feedback på de saker som chefen gör bra. Men det kan vara lite klurigare när vi vill korrigera något som chefen INTE gör bra. Att komma med negativ feedback eller kritik skapar lätt en låsning hos den som tar emot feedbacken, ett bra alternativ kan då vara att ge feedforward istället.

Feedforward är enkelt och handlar om att be någon göra mer av något. Istället för att säga ”vi har dåliga och ostruktuerade möten” kan du föreslå att chefen ska förbereda möten med en agenda och definerat syfte. Istället för att säga ”du ger mig bara kritik” kan vi be om mer positiv feedback när vi gör bra saker. En stor poäng är också att vi slipper linda in vårt budskap eftersom risken att feedforward uppfattas som kritik är betydligt lägre.

Förväntningar på chefen

Kelly Odell föreläser om vilka förväntningar vi kan ha på vår ledare

Förväntningar du kan ha på din egen roll...

 • Tydlig riktning

  Vet du varför arbetsuppgifter ska utgöras? Finns det mål att uppnå? Vi kan inte kräva att en chef ska leverera ”hur” men vi kan be om tydliga svar på vad vi ska åstadkomma och varför.

 • Rätt befogenheter

  Om du tilldelas ansvar behöver du också känna kontroll över arbetsuppgiften. Du behöver veta vilka möjligheter du har att fatta egna beslut om allt från din egen arbetstid till budget och delegeringar.

 • Stöttning

  Chefen kanske inte alltid är den som kan ge dig bäst stöd i förhållande vill varje arbetsuppgift men någon behöver kunna ta funktionen som mentor, stöd och bollplank. Se till att prata med din chef om var du kan hitta hjälp och stöttning.

 • Att bra saker belönas

  Om styrning, provisions- och bonusmodeller skapar en konflikt med bästa sättet att arbeta behöver det diskuteras. Framförallt kan det uppstå utmaningar i säljorganisationer där man ofta har bonussystem. Då blir det lätt att säljare hamstrar uppgifter och kunder för att maximera sin egen lön även om det påverkar gruppens gemensamma resultat negativt.

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan, skriver om ledarskap och grupputveckling.