Test Destruktivt Ledarskap – Är du i riskzonen?

Anonymt test – är du eller har du en destruktiv ledare? Testet bygger på tretton kännetecken utifrån forskning om olika former av destruktivt ledarskap. Ingen kan se dina svar och du får både testresultat och tips utan att lämna ifrån dig personuppgifter.

Ta testet

Anonymt Test - Destruktivt Ledarskap

Är du eller har du en destruktiv ledare?

Steg 1 av 5

13 kännetecken för destruktivt ledarskap

Testet är anonymt, ingen kommer att se resultatet förutom du själv. Kännetecknen är hämtade från forskning om destruktivt ledarskap. Efter genomfört test får du resultatet direkt samt tips på möjliga åtgärder.

Ingen vill vara en destruktiv ledare

Vem vill vara en destruktiv ledare? Ingen. Många chefer kämpar snarare med att försöka leva upp till en orealistisk idealbild av Ledaren. Men felbeslut och ofullkomlighet är inte dåligt ledarskap utan mänsklighet. Alla kan ha en dålig dag på jobbet. Alla begår misstag och att våga dela med sig av dem är viktigt i både ledar- och medarbetarskap.

Ett ledarskap blir destruktivt först när destruktiva beteenden upprepar sig. När det är systematiskt och påverkar verksamhetens resultat och omgivningen negativt.

Ett slag för mediokert ledarskap

Skillnaden i ledareffektivitet mellan en destruktiv ledare och en medioker är större än skillnaden mellan en medioker ledare och en fantastisk. En verksamhet som lyfter destruktiva ledare till att bli halvdana torde få större avkastning än den som lyfter halvdana till fantastiska. (Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. Journal of Applied Psychology, 89, 755-768)

Och medan det kan kännas som ett utmanande mål att bli en fantastisk ledare, borde inte vem som helst kunna bli en medioker?

Ibland är bättre balans nyckeln

Ibland rör sig destruktivt ledarskap om en överdos av normalt funktionella beteenden.

Att ge negativ feedback är ledarskapsvardag men om det blir för stor tonvikt på det negativa skadas relationerna. På samma sätt är det viktigt att ta itu med problem men om vi bara kommunicerar när något går fel kommer vi att döda motivationen hos människorna som omger oss.

I många verksamheter följer man upp för lite, men uppföljning som blir överdriven och upplevs som övervakning kväver vår känsla av självständighet.

Tävlingar och jakten på högt satta mål kan förbättra prestation, men också leda till fusk. Belöningar kan skapa en känsla av orättvisa. Bonussystem kan göra att vi missar det högre syftet med det vi gör och reducerar jobbet till en monoton jakt på monetär vinning.

Att som ledare vilja ge frihet under ansvar och inte lägga sig i för mycket kan övergå till att man upplevs som frånvarande eller ett låt-gå ledarskap.

Paradoxalt? Ja. Men att känna igen sig i destruktiva ledarskapsbeteenden behöver inte vara hela världen. Det viktiga är att vi vågar testa nytt som ledare, att göra även det som känns obekvämt och ovant för att till slut kunna hitta en balans i det vi gör.

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Feedforward istället för att konfrontera

Att konfrontera någon med tendenser till ett destruktivt ledarskap genom att lista alla dennes brister och tillkortakommanden lär inte leda till någon särskilt positiv beteendeförändring. I bästa fall kanske personen blir ledsen och uppgiven.

Det vi kan göra är att uppmärksamma ledaren med positiv feedback när den gör något konstruktivt eller använda oss av feedforward för lyfta det vi vill se mer av.

Feedforward fungerar som så att istället för att vi recenserar en tidigare prestation så efterfrågar vi helt enkelt att man ska göra mer av något framöver.

Till exempel:

 • Jag skulle vilja få mer feedback
 • Jag skulle vilja att vi testar att förbereda våra möten på ett annat sätt
 • Jag skulle vilja att vi sätter av tid för uppföljning av viktiga uppgifter
 • Jag skulle vilja att vi fördelade ordet jämnt under möten

Det finns många fördelar med feedforward:

 • Vi slipper ge negativ, korrigerande, feedback som kan skada relationen
 • Inriktning på vad vi ska göra innebär att feedforward går att följa upp
 • Bidrar till lärande och personlig utveckling
 • Vi kan själva be om feedforward som ledare för att få tips på utvecklingsområden, det är lättare att öppet dela med sig av vad någon kan göra mer av istället för att ”recensera” chefens prestation som ledare
 • Underlättar för oss att föra en konstruktiv dialog i miljöer där mycket av arbetet handlar om att minimera risker: övervakning, vård, säkerhets- och räddningstjänsten etc.
 • Fokus på framtida behov för verksamheten – att lära utifrån morgondagen istället för gårdagen
 • Det är lättare att byta ut en ovana mot en ny, god, vana än att sluta med ovana

Konstruktiva ledarbeteenden med låg risk

Ladda hem vår ledarskapsguide för tips på 8 verktyg som du kan använda dig av redan idag, eller åtminstone denna vecka.

Tre säkra ledarskapsverktyg

 • Ge positiv feedback

  Positiv feedback har väldigt låg risk för negativa biverkningar och kan balansera upp ifall det upplevs som att ledaren favoriserar vissa eller om det ligger för stort fokus på avvikelser och negativ feedback. Tänk på att man inte bara behöver ge positiv feedback för överprestationer, ibland är det gott nog att göra sitt jobb.

 • Ge bekräftelse

  Medan feedback fokuserar på prestation så bygger bekräftelse på värderingar, potential och att se det goda i människor som omger oss. Om vi ska bekräfta någon är det viktigt att vi menar det och inte använder det som en manipulationsteknik. Att få höra att vi är uppskattade av andra anledningar är prestation eller vilken potential andra ser oss kan ge en otrolig och minnesvärd boost.
  (Eden, D., Pygmalion in management: Productivity as self-fullfilling prophecy, 1990)

  Studier visar dessutom att positiva förväntningar leder till förbättrad prestation och fungerar både på team- och individnivå. (Gully, S. M., Incalcaterra, K. A., Joshi, A. &  Beaubian, J. M., A meta-analysis of team-efficacy, potency, and performance: Interdependence and level of analysis as moderators of observed relationships, 2005)

  Lyft fram det goda hos människorna i din närhet

 • Dela med dig av egna misstag

  En miljö där misstag bestraffas är otrygg. Som ledare kan du agera förebild och våga erkänna egna misstag och vad du lärt dig av dem. Om verksamheten ska utvecklas behöver ni ta risker och testa nya saker. Allt kan inte lyckas på första försöket. Att våga vara ofullkomlig är livsviktigt för att inte stagnera.

  Uppriktighet och äkthet är dessutom de mest efterfrågade ledaregenskaperna bland medarbetare och vem tror på en ledare som försöker ge sken av att vara perfekt? (Avolio, B., Luthans, F., High impact leader:Moments matter in authentic leadership development, 2006)

Om destruktivt Ledarskap

Miniföreläsning med Kelly Odell
Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver ledarskap, grupputveckling och förändringsarbete.