Teamuppgift

Många lärare tar till gruppuppgiften som ett pedagogiskt grepp – men vad händer när det är en uppgift som är direkt olämplig att göra som grupp? De flesta har dåliga minnen av grupparbeten från skoltiden, antingen för att de fått göra allt jobb eller för att de inte kunnat bidra. Men kanske är det inte resultatet av lathet eller flit utan en dåligt designad uppgift? Teamuppgifter kräver ömsesidigt beroende, att alla ska behöva bidra med sin tid och kompetens för att lösa uppgiften.

Teamuppgift – i ett team bidrar alla

Vem vill inte jobba i ett team där alla gillar varandra och där vardagen är full av framsteg? För att göra en sådan vardag möjlig behöver vi som ledare se till att det finns en koppling mellan verksamhetens och teamets mål såväl som hur vi är med och bidrar som individer.
– Då kan vi som ledare bidra till en positiv grupputveckling.

För vad händer om inte alla får, eller kan, bidra? Då finns en risk för negativ konkurrens. Att vi tävlar om uppgifter som ger prestige, karriärutveckling, enkla segrar och löneförhöjningar medan vi till varje pris försöker undvika teamets slasktratt: monotoni, stress eller riskfyllda uppdrag.

Samarbete kräver mer än ett namn

Samarbete uppstår inte till följd av att vi kallar oss team. Samarbete bygger på att investerar tid för att bli bättre på att arbeta tillsammans. Genom exempelvis after action reviews kan vi återanvända det vi gjort bra och ta med oss förbättringspunkter till nästa insats. Ett team som inte jobbar med att utvärdera och utveckla sitt samarbete ska egentligen inte kallas team.

En bra teamuppgift

 • Ägs av teamet från start till mål

  Det ska vara tydligt var teamets ansvar tar vid och slutar, på vilket sätt det påverkas verksamhetens mål samt vad som händer före och efter teamets arbetsinsats.
  Att teamet i största möjliga mån ”äger” resultatet och kan påverka det självständigt. Om resultatet påverkas av 100 personer som inte ingår i teamet är det bättre att hitta ett annat sätt att följa upp.

 • Behöver allas kunnande

  Kräver ömsesidigt beroende mellan teammedlemmarna. Det ska krävas samarbete för att uppgiften ska gå att utföra.

 • Utvärderas inom teamet

  Uppgiften behöver följas upp och ge ett utbyte mellan teammedlemmar när det gäller prestation och erfarenheter.

 • Ger snabb respons

  En grupp musiker får snabbt feedback på sin prestation genom att det helt enkelt låter bra. På samma sätt ska teamuppgifter helst ha feedbacken inbyggd – resultatet ska vara påtagligt och framstegen mot målet ska märkas av. I brist på ett naturligt resultat av vårt arbete får vi jobba med att mäta och följa upp: kundnöjdhet, trafik på hemsida etc.

Rättvis belöning i team?

Om vi förutsätter att alla kan och har fått möjlighet att bidra till teamets resultat – ska då alla belönas lika?

Såhär skriver OBM-gurun Aubrey Daniels i boken ”Measure of a leader” om rättvisa belöningar: ”Många ledarskapsböcker rekommenderar att teammedlemmar ska belönas lika. Sunt förnuft säger dig kanske att detta är sant, men beteendevetenskapen säger att det är falskt. När prestation och ansträngningen skiljer sig mellan teammedlemmar ska även belöningen skilja sig. Vad händer om de 20% som skapat 80% av resultatet belönas på samma sätt som de 80% som bidragit med 20%? Det är en dålig idé att straffa de som presterar bäst. Det är ledarens jobb att säkerställa att alla anstränger sig. Om ansträngning och prestation trots all skiljer sig ska positiva och negativa konsekvenser som följd lösa problemet.”

En tuff och ”osvensk” formulering som det för många säkert tar emot att följa. Men om din uppgift som ledare är att skapa bästa möjliga prestation från teamets sida kan det vara värt att fundera på.
– Ett underskattat grepp är att ta upp frågeställningen om belöning, uppmuntran och förmåner med teamet. Många gånger är man okej med en ojämn fördelning – det är sällan en hemlighet vilka som presterar bäst.

Ledarskapsprogram

Certifierad Transformerande Ledare

 • Koppla den senaste ledarskapsforskningen till ditt ledarskap
 • Personligt träningsupplägg utifrån behovsanalysen Lead Forward™
 • Utveckla din omgivning för ökad motivation och effektivitet

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron skriver om grupputveckling, förändringsarbete och olika sätt att bli en bättre ledare.