Styrkebaserad Intervju och utveckling

Appreciative inquiry är en metod som fokuserar på det positiva i förändring. Att lyfta och använda sig av styrkor för att förverkliga en gemensam vision.

Vad är styrkebaserad intervju?

Styrkebaserad intervju, appreciative inquiry på engelska, är ett tillvägagångssätt för att skapa samverkan och fokusera på styrkor i förändring. Att istället för att utgå från negativa problemformuleringar och fel som ska rättas till dra nytta av det man redan gör bra som drivkraft till förändring.

Exempel och tips för att använda styrkebaserad intervju

Med förändringsforskaren Eva Brandt

Bakgrund appreciative inquiry

Metoden utvecklades i slutet av 80-talet av David Cooperrider och hans mentor Suresh Srivastva. Fröet till appreciative inquiry såddes när Cooperrider studerade ett utvecklingsprojekt och fann att atmosfären blev allt mer negativ och fientlig. I ett projekt tillsammans med ett annat företag bestämde de sig därför att fokusera på vad som fungerade. De fann att studien i sig och de frågor som de lyfte hade stor påverkan på omgivningen och därmed var grunden till appreciative inquiry, styrkebaserad intervjumetodik, född.

Metoden appreciative inquiry i korthet

Metoden går ut på att identifiera insatser och handlingar som gått bra i ett förändringsarbete eller andra situationer som krävt något utöver det vanliga:

 • Vad gjorde jag som blev bra i en viss situation?
 • Varför blev det bra?
 • Om vi gjorde något som inte gick fullt så bra, vad kan vi lära av detta?
 • Vad skulle vi kunna göra som förde oss framåt ytterligare ett steg?

Akronymer

De mest kända uppläggen för appreciative inquiry är strukturerna 4D (Discovery, dream, design, destiny) och 5D med tillägget Define:

 • Discovery – Utforska: Upptäck det som fungerar bra, identifiera framgångsfaktorer både bakåt och i nuläget.
 • Dream – Drömma: vilken positiv utveckling kan vi ser för verksamheten framöver?
 • Design – Designa: Skapa en gemensam vision utifrån vad ni vill åstadkomma.
 • Destiny – Förverkliga: Att som individer samlas kring visionen och ”committa” sig till förverkligandet
 • Define – Definiera: Hitta inspirerande budskap och fokusera insatsen.

Utbildning

För dig som vill lyckas med förändring rekommenderar vi effektiv förändringsledning. Men samtalsmetodik, omvärldsspaning, agilitet och förändring är också viktiga delar av våra ledarskapsprogram: ny som chef och certifierad transformerande ledare.

Coachande Ledarskap

Vässa din kommunikation på 90 minuter

 • Samtalsteknik & modeller för utvecklande samtal
 • Stötta problemlösning och boosta motivation
 • Effektiv elearning utan fluff

Aaron Haglund

Aaron Haglund

Aaron jobbar på Astrakan och skriver om ledarskap.