Starta projekt

Det finns mycket att tänka på innan du startar ett projekt. Framförallt om du ska bedriva ett projekt i syfte att förbättra en verksamhet – då krävs det bra samarbete med beställare, ledarskap och strategisk kommunikation. Ska du bedriva projekt på egen hand kan du ändå ha hjälp av våra mallar – men i första hand fokuserar vi på tips för att hjälpa professionella projektledare.

Hur starta projekt?

Tio punkter att tänka på

 1. Projektmål – vad ska vi prestera och inom vilka ramar? Bra projektmål pekar mot ett effektmål.
 2. Omfattning – hur mycket arbete krävs det? Tid? Pengar? Vad behöver vi kunna?
 3. Organisation – vilka deltar? Finns det andra som har intresse av ert projekt? Påverkas någon i verksamheten? Föreningen?
 4. Ansvar – Vem gör vad?
 5. Tidplaner – När måste arbetet och uppgifter vara utförda? Tänk på att det finns beroenden inom projekt – du kan vara beroende av att någon annan gjort en uppgift i tid för att kunna göra din del.
 6. Ekonomisk kalkyl – Finns det ekonomi för projektet? Om inte, vad kan ni skära ned på för att ändå kunna genomföra det?
 7. Ekonomiskt utfall – följ upp de faktiska kostnaderna.
 8. Prestationer – håll koll på det ni gjort, leveranser, åtgärder och uppgifter.
 9. Beräkna värdet av utförda prestationer – har er prestationer skapat intäkter eller andra värden? Det är ett mått på er framgång.
 10. Nulägesanalys och trender – håll koll på omvärlden. Resultatet av projektet måste vara relevant när ni är klara.

Ladda hem

Enkel projektmall för dig som ska starta projekt

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • Hidden
        • Hidden
        • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.