Workshop – Flaskhalsanalys

Hur uppstår flaskhalsar och vad kan vi göra åt dem? Torbjörn Dahlström och Nathalie Heisner leder en workshop som lånar från Agile och Lean IT.

  • Kursid A1004
  • Kursavgift Ingår i Astrakans Festivalpass
  • Omfattning 2 timmar

Varför ska vi eliminera flaskhalsar?

Flaskhalsar ger långa leveranstider, personberoende, begränsad kapacitet, produktionsstopp, missnöjda kunder och intern frustration. I värsta fall blir företagskulturen avskyvärd.  En självplågande asketkultur där människor med krökta ryggar försöker hålla upp en ohållbar arbetssituation och när vardagen faller i bitar övergår det hela till en jakt på syndabockar.
– Samtidigt är ett visst mått av flaskhalsar svårt att undvika, vi behöver specialistkompetens och specialistrollen är till sin natur något av en flaskhals.

”The devil will find work for idle hands to do”

Mindre dramatiskt kan vi säga att alla resurser som befinner sig efter en flaskhals får långa ställtider och ojämn arbetsbelastning . Det är också lätt att tänka sig att den som sitter overksam försöker hitta något att göra vilket i sin tur kan leda till nya problem. En uttråkad mellanchef är ett drömrecept för nya initiativ och fler flaskhalsar.

Upplägg för workshopen

Torbjörn Dahlström och Nathalie Heisner är experter inom agile, förändring och Lean IT. Med fokus på övning och reflektion får du träning i att identifiera och eliminera flaskhalsar.

Då blir försök att effektivisera meningslösa

Intern effektivitet ligger högt på varje organisations agenda. Många metoder och ramverk används och vissa effekter brukar kunna skönjas men bestående effekter är svåra att etablera.

I forskningen kring ”theory of constraints” av Eli Goldratt konstateras dock att alla försök att effektivisera eller förbättra verksamheten är meningslösa om de inte är riktade mot flaskhalsar i produktionen eller flödet. Enkelt kan det beskrivas som den svagaste länken, åtgärdar vi inte den så blir hela kedjan dålig.

Torbjörn Dahlström

Torbjörn Dahlström

Expert inom förändringsledning och Lean IT

Astrakan 25 år - Jubileumsfestival

Skaffa festivalpass

  • Workshopar, case, träning och intervjuer
  • 10 pass under en vecka
  • OBM
  • Design Thinking
  • Förändringsledning
  • Ledarskapsträning – med mera