Vem ansvarar för projektet?

  • Kursid A4616
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.
  • Omfattning 1 timme

Vem ansvarar för projektet?

Man skulle kunna tro att det är projektledaren. Men då tror man fel. Projektledaren är den som är ansvarig för att driva projektet framåt. Att rätt saker händer i rätt tid till rätt kostnad. Men den som är ansvarig för projektet är beställaren, som ibland även kallas projektets sponsor.
Det är beställaren som ansvarar för att projektet definieras, att ramar och mål sätts och att budget finns och fastställs. Det är projektledarens jobb att se till att projektet genomförs enligt beställarens önskemål.

Beställaren ytterst ansvarig

Om projektledaren inte klarar av att genomföra projektet så är det beställaren som är ytterst ansvarig. I beställarens roll ligger att vara bollplank när projektledaren behöver det men också att byta projektledare om projektledaren inte klarar av sitt åtagande.
Är detta självklart ute i företag och verksamheter? Nej, snarare tvärtom.
Kom och lyssna på Mattias Ejbe, vår lärare inom projektledning. Han kommer att leda dig igenom arbetsmodeller, ta dig runt fallgropar och framför allt förklara hur man utverkar tydlighet i projektorganisationen och hur man kommunicerar den.

Här kommer du tillbaka till översikten för våra kostnadsfria seminarier, vill du läsa mer om våra projektledarutbildningar hittar du dessa här.

Seminarieledare