Temadag Verksamhetsförmågor & Digitalisering

Beskriv verksamhetsförmågor med Astrakanmetoden. Automatisera med förnuft. Och i vilken ände ska man börja digitalisera om om ”allt är möjligt”?

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 2 timmar och 15 minuter
 • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria - kontakta oss för offert på genomförande hos er.

Under temadagen...

 • I digitaliseringens tidevarv känns allt möjligt, men hur ska man börja?

  • Vilken framtid ser vi framför oss och hur kan den beskrivas
  • Automatisera med förnuft
  • …men vad händer med jobben?
  • Scenarier och scenariometodik
  • Processbeskrivning, analys och prioritering
 • Verksamhetsförmågor – business capabilities

  • Revolution eller kejsarens nya kläder?
  • Vad använder man förmågekartor till?
  • Hur beskriver man verksamhetsförmågor?

Föreläsare

Karin Garcia – Digitalisering
Karin är en vass analytiker med lång erfarenhet av försvarssektorn. Hon utmärker sig för sitt strukturerade synsätt och holistiska perspektiv, tillsammans med förmåga att se och passa in detaljerna i helheten. Karins långa erfarenhet spänner över det allra mesta inom verksamhetsarkitektur, ramverk, modelleringsledning och mycket, mycket mer som inte ryms i denna korta presentation.

Christer Nellborn – Verksamhetsförmågor
Christer har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, IT-kravställning och förändringsledning i roller som konsult, lärare och forskare i mer än tjugo år. Från sina många uppdrag åt såväl näringsliv som offentlig förvaltning har Christer en enorm erfarenhetsbank att ösa ur. Hos Astrakan är han en mycket uppskattad lärare sedan 1996.