Temadag Förändring EM

  • Kursid A2630 EM
  • Antal dagar ca 2 timmar
  • Kursavgift Kostnadsfritt.

”Ingenting är starkare än den idé vars tid är kommen” sa Victor Hugo. Men ibland är den där tidpunkten för långt bort; hos organisationer som tappar mot konkurrenter eller vars syfte blivit föråldrat.
Det är då det krävs ledare som kan överbrygga gapet mellan idé och människa. Ledare som kan föra oss i rätt riktning. Bryta ned arbetet i överkomliga mål. Bemöta osäkerhet och rädsla. Inspirera och visa på varje individs del i visionen.
– Det behövs fler sådana ledare, därför är du välkommen till vår temadag om förändring. Där vi går från mål och vision till det personliga bemötandet.

Föreläsarna


Maria Karlsson

Beteendeekonom och lärare på Astrakans OBM-utbildning. OBM beskrivs av många som den saknade pusselbiten i verksamhetsutveckling – hur en strategi omsätts i praktiken med hjälp av att fokusera på beteenden. Det är ju så enkelt som att det är det vi gör som skapar resultat – OBM hjälper oss se till att vi gör rätt saker.

Under temadagen berättar Maria om kopplingen mellan mål, motivation, beteenden och ledarskap. Här kan du läsa en intervju med Maria om motivation och belöningssystem

Använd mål för att ge kraft till förändringen

Mål är signalen att vi vill någonstans – det finns en skillnad mellan det önskade läget och nuläget. Den skillnaden ska få oss att agera. För att få bästa möjliga effekt behöver det hela tiden vara tydligt var vi befinner oss utifrån målet – att vi kan följa våra egna framsteg. Andra grundkrav är att de ska utveckla oss som individer såväl som verksamheten och att det ska kännas relevant – att det är något vi förstår och vill. Allra bäst effekt skulle mål och strategier sätt nedifrån och upp – om vi själva formulerar målen känner vi ägandeskap och ansvar att lyckas. I praktiken är det förstås svårt att få det att fungera på det sättet – men som verksamhet kan vi ändå göra vissa saker för att höja engagemanget gällande våra mål:

  • Målnedbrytning till grupp och individnivå – koppla prestation till verksamhetens totala mål
  • Öka friheten i hur målen ska nås – självständighet är ett psykologisk grundbehov när det gäller motivation utifrån självbestämmandeteorin
  • Målacceptans
  • Ledaren som styrmedel – när mål är nedbrutna i tillräckligt många steg saknas ofta styrmedel, då behöver vi som ledare rycka in med feedback och det personliga mötet

Marianne Scheja

Hur får man besvärliga människor att ändra beteende? ”Det är fel fråga”, säger Marianne Scheja. ”Det är mer givande att tänka: Hur förhåller jag mig till människor som jag tycker är besvärliga?”
Marianne, som är lärare, skådespelare och psykoterapiutbildad i KBT har utvecklat modellen 4L – för motiverande bemötande som ger struktur på ett empatiskt sätt i svåra samtal. Modellen togs fram för att hjälpa personer med autism men har visat sig fungera väldigt väl för såväl ledare som arbetsgrupper i yrkeslivet.
4L står för Landa, Lyssna, Lyfta och Lämna och har sin grund i MI (Motivational Interviewing), Non Violent Communication & KBT.

Bemöta osäkerhet & konflikt i samband med förändring

När förändringar möter motstånd behöver vi som ledare skapa tillit i det personliga mötet. Det är när vi får regelbunden feedback och ser kopplingen mellan visionen och vår egen insats som jobbet får en större mening. Det är när vi som individer och team får ansvaret för hur vi ska lösa problem som arbetet blir en gemensam jakt på våra mål.

  • Kommunikationsmodellen 4L för att bemöta osäkerhet & konflikt
  • Flow – hur kommer vi dit?
  • Inspirera till förändring och tillväxt