Temadag – Enkel, Snabb & Värdeskapande IT

Snabbt, enkelt och bättre för kund utan att tumma på kvalitet och säkerhet? Välkommen till en temadag med fokus på att effektivisera er IT genom bättre flow och samverkan. En introduktion till hur du kommer igång med DevOps och Lean IT

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 2 timmar och 15 minuter
 • Kursavgift Fri entré (vi förbehåller oss rätten att fakturera 500:- vid no-show och utebliven avbokning)

Du får svar på:

 • Devops

  • Behöver vi investera i en massa nya och komplicerade verktyg?
  • Det här med kulturell förändring. Behövs det och hur säljer vi in det till organisationen?
  • Vilka detaljer är det vi behöver förändra för att uppnå en snabbare, säkrare och smidigare leverans?

   

 • Fem nyckelprinciper för LEAN IT

  1. Customer value – hjärtat i vår IT-leverans.
  2. Value stream – processkedjan som i sin helhet levererar värde.
  3. Flow – optimalt flöde med minimalt slöseri
  4. Pull – fokus på efterfrågan (ej utbud).
  5. Perfection – ständig förbättring.

Grepp om DevOps och LEAN IT

På två timmar ger vi dig grepp om koncepten och en startpunkt med fyra mått på resultat och konkreta steg framåt. DevOps bygger på en kombination av Agil utveckling och Lean – optimera arbetsflöden i verksamheten medan du jobbar med iterativa förbättringar. Nyckeln till framgång? Teamet. Att behandla drift och utveckling som en enhet.
– På så sätt kan vi hela tiden optimera arbetssätt utifrån kundernas behov.

DevOps växer snabbt

DevOps har på senare tid blivit ett av de snabbast växande ramverken på marknaden. Med gener från Lean, Agile och flera andra beprövade metodiker och ramverk, så är det en naturlig fortsättning och breddning av den utveckling som redan görs idag.

Kolla in den här kurvan på Google trends från starten av 2018 till sommar 2019:

Bättre nyckeltal

Verksamheter som tillämpar Devops har bättre nyckeltal när det gäller tillgänglighet, ledtider, antal fel som måste åtgärdas, releasefrekvens och tid det tar att återställa en release (State of DevOps 2018).

Föreläsare/Workshopledare

‘Det finns stora affärsmässiga vinster med att jobba med DevOps. Många ser det främst som teknik, och det finns också massor med bra tekniska verktyg för att automatisera arbetet i DevOps. Men i grunden handlar det om att vi hittar sätt att jobba så att vi hela tiden ger kunden den bästa lösningen, på kortast tid och utan fel. Och blir det ändå fel, eller om något förändras under vägen, så ska det vara enkelt att rätta till.’

Torbjörn Dahlström är lärare hos Astrakan i DevOps och seniorkonsult med fokus på uppdrag inom organisationsutveckling och IT-styrning.Certifierad inom DevOps, Lean IT, ITIL-expert (v2+v3), Scrum Mastersamt Prince2 med snart tjugo års erfarenhet i strategisk styrning, funktions- och upphandling, projektledning och processarbete. I privata såväl som offentliga verksamheter.

 

Torbjörn Dahlström

Torbjörn Dahlström

Seniorkonsult Onbird & Lärare DevOps/LEAN IT

Föreläsare/Workshopledare

‘Gör resan så kort som möjligt. En idé är värdelös så länge den inte är realiserad. Därför bör den resan vara så kort som möjligt. DevOps innebär ett säkert sätt att bibehålla kvaliteten i leveransen samtidigt som man ökar hastigheten. Kunden får en stabil leverans och kan snabbare realisera vinsten av den investering de gjort.’

Martin är workshopledare, coach och mentor inom DevOps, Lean IT och Agile/Scrum. Certifierad inom DevOps, Lean IT, ITIL, Scrum Master med över 10 års erfarenhet i praktisk agil utveckling, strategisk styrning, projektledning, systemutveckling och processarbete.

Martin Comstedt

Martin Comstedt

Serniorkonsult Onbird & Expert inom Agil organisationsutveckling