Självorganisation – hur gör man?

Centralstyrning – smaka på det ordet. Det låter förlegat och ineffektivt. Det är det också. Motsatsen är självorganisation, det vill säga att få delar i en organisation att jobba självständigt och samtidigt arbeta mot organisationens uppsatta mål.

  • Kursid A6804
  • Antal dagar 1 timme
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.

Självorganisation – hur gör man?

Hör vår lärare Mattias Tronje berätta om hur du ska kunna skapa effektiva och självstyrande team i din organisation och på så sätt få medarbetare som utvecklar verksamheten utan pekpinnar och kontroll.

Mattias kommer att berätta om hur man sätter ramar så att både de som arbetar i teamet, men också de utanför, ska veta vad som förväntas; vad som ska levereras och vilket ansvar och vilka befogenheter teamet har.

Ingångsvärden och utgångsvärden tydliggör ansvarsområden

För att teamet ska ha rätt förutsättningar är det viktigt att titta på värdeströmmarna. Vilka ingångsvärden och utgångsvärden teamet har. Detta innebär att man klargör var teamets ansvarsområde börjar och var det slutar.

I en säljorganisation kan det innebära att ansvaret börjar när besöksbokare levererar ett lead till säljarna och det slutar när ordern är i hamn alternativt fått avslag.

När börjar ansvaret för ett produktionsteam? När råvarorna når lagret eller när lagerarbetarna lastat in dem på produktionsgolvet? Och när slutar det? När de lämnar produktionslinjen, när de lämnar lagret som färdig produkt eller när de når kund?

Ju tydligare ramar och ansvarsområden desto lättare kan teamet självständigt fatta beslut rörande sin verksamhet.

Ett team som är självorganiserande fattar snabbare beslut, vet vem och hur besluten ska fattas och löser konflikter inom teamet snabbare och mer konstruktiv.

Klicka här för att se fler av våra kostnadsfria seminarier, vill du ha en översikt av våra utbildningar inom agilt arbetssätt klickar du här.

Seminarieledare