Säljdagen 2017

  • Kursid A1216
  • Antal dagar 11.00-16.00 (paus 12.00-13.00)
  • Kursavgift Astrakans öppna seminarier är kostnadsfria, externt genomförande enligt offert