Release: Förändringshandboken och Föreläsningar

Kelly Odell – en av Sveriges ledande experter inom förändringsledning – är aktuell med förändringshandboken. Välkommen till releasen för att ta del av nya verktyg och hur du tar dig an kritiska förändringsmoment. Dessutom: Annika Braddon, specialist inom verksamhetsutveckling, trendspanar och tipsar om framtidens starkaste konkurrensmedel.

 • Kursid A1004
 • Kursavgift Fri entré (vi förbehåller oss rätten att fakturera 500:- vid no-show och utebliven avbokning)
 • Omfattning 2 timmar och 15 minuter
 • Kelly Odell med highlights ur sin handbok för förändringsledare

  Lär dig mer om nya verktyg för förändring, motivationsfaktorer och kritiska moment.

 • Annika Braddon trendspanar inför framtiden

  Vad kommer skillnaden att vara mellan framtidens verksamheter? Och hur du tar tillvara på den konkurrensfördelen redan idag.

FöreläsningarAnnika Braddon, Astrakanlärare

Annika Braddon är VD på Leocorde och ett av Astrakans mest uppskattade lärartillskott. Hon är utbildad systemvetare och har tillämpat Astrakanmetoden för verksamhetsutveckling sedan 2005 – framförallt inom Telecom och försäkringsbranschen.

Till lanseringen av Förändringshandboken föreläser hon om framgångskedjan för lönsamma bolag och vad som kommer att vara framtidens starkaste konkurrensfördel.
– Så att ni är redo inför de omvärldsförändringar som kommer.

 • Framtidens starkaste konkurrensfördel
 • Framgångskedjan för lönsamma bolag

 

Kelly Odell, lärare och ägare Astrakan

Kelly Odell har bakgrund som VD, sälj- och marknadsdirektör för många storbolag i norden. Han har av Veckans Affärer utsetts till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare. Idag är Kelly en av Sveriges ledande experter inom förändring.

 • Hur du går från förändringsbehov till ny kultur med goda vanor
 • Kritiska moment och verktyg som hjälper dig i olika faser
 • En iterativ process för förändring – gör om, gör bättre
 • När och varför går förändringar åt häcklefjäll?

Därför behövs en handbok i förändring

En smart typ sa: Nyckeln till en bra strategi är att ha en. Att resurser, aktiviteter och styrning koordineras för att uppfylla ett och samma syfte. Att de som ska efterleva strategin kan återge den på en minut. Men oftast kan vi komma undan med en pseudo-strategi som är en samling spridda mål kombinerade med mer pengar och större ansträngningar. Tills dess att vi satt oss i klistret och behöver åstadkomma en förändring vill säga.

Förändring kräver en ansträngning från alla inblandade – vi behöver göra något nytt vilket kräver koncentration och kompetens. Därför behövs ett svar på varför vi ska göra den ansträngningen. Plötsligt så behöver syftet som ska koordinera insatsen formuleras och bli tydligt för var och en. Gamla styr- och belöningssystem behöver uppdateras och stötta nya vanor.
– Kort och gott det krävs en strategi och att vi efterlever den.

Enligt IBMs rapport ”Making Change Work”* så når 76% av de projekt som vidtar åtgärder med fokus på förändringsledning redan från början minst en 90% måluppfyllelse. Medan endast 43% av de projekt som inte vidtar åtgärder med fokus förändringsledning når likvärdiga resultat.

Kompetens inom förändringsledning är direkt avgörande för vilken avkastning verksamheten får av sina resurser.

*Studien bygger på enkäter och intervjuer omfattande totalt 1390 personer, från 48 olika länder, 20 olika branscher med uppdrag att skapa och implementera förändring i sina respektive organisationer.

En balans mellan teori och praktik

Jag har länge saknat en praktisk handbok i förändringsledning. Det finns mycket skrivet i ämnet, men ofta är det alldeles för förenklat för att det ska gå att tillämpa i verkligheten. Eller alldeles för abstrakt. Det finns bra teoretiska böcker som inte är tillräckligt handgripliga, och det finns böcker som är konkreta i meningen rymmer tydliga gör-det-själv-instruktioner men då på bekostnad av flexibilitet och teoretisk förankring. Med den här boken strävar jag efter en balans mellan teori och praktik. Den som ska leda en förändringsprocess ska kunna läsa boken och sedan ta med lärdomarna, metoderna, mallarna och modellerna ut i den egna verksamheten. Jag har helt enkelt velat skriva den bok som jag själv skulle vilja ha i min hand när jag står inför en förändringsresa.

Kelly Odell, Astrakanlärare och aktuell med förändringshandboken

Inspirationsvideo med Kelly

Om beteendeförändring