Rätt verksamhetsstöd i stora organisationer

  • Kursid A1800
  • Kursavgift Öppna seminarier är kostnadsfria
  • Omfattning 1 timme

I många organisationer finns ett glapp mellan verksamhetens kundorienterade processer och de detaljerade arbetsrutiner som används av linjeverksamhetens olika enheter. Detta glapp kostar energi, arbetstimmar och pengar. 

Så hur överkommer man glappet? Martin Hidefjäll berättar om hur man analyserar och beskriver processer, information, scenarios och identifierar åtgärder som leder till ett fungerande flöde i verksamheten.

Martin Hidefjäll har tjugofem års erfarenhet av verksamhetsutveckling i stora organisationer. Idag är han VD på företaget Aptly som jobbar med verksamhetsutveckling och kravställning.

Martin Hidefjäll

Martin Hidefjäll