Prova på: Samtal som ger kraft till förändring

Träningspass där du både får hjälpa och bli hjälpt. Få hjälp att hitta din egen motivation till förändring och träna på att själv leda samtal utifrån en motiverande modell som hjälper motparten att hitta argument och kraft till sin förändring.

  • Kursid A1007
  • Kursavgift Kostnadsfritt
  • Omfattning 90 minuter

Hitta egna argument till förändring

Tänk vad lätt det skulle vara om vi kunde gå raka vägen till målet. Utan att pilla på mobilen längs vägen eller att skjuta upp det där dötrista till morgondagen. Tänk om vi alla bara kunde ta itu med det som är svårt och motigt eller åtminstone ta tillvara på framgången vi redan bäddat för.
– Men vi är blott människor och ibland krävs det stöd för att hitta motivationen till att göra även det som är rationellt.

Träna på samtal som motiverar

Det här passet ger träning i en samtalsmodell där vi hjälper motparten att hitta egna argument för förändring. En modell där vi ser till att lyssna istället för att regissera och förhoppningsvis på så sätt motivera. Här jobbar vi med individens egen önskan till förändring – inte företagets. Vi tränar genom att tillämpa samtalsmodellen tillsammans i en trygg miljö där vi succesivt kan misslyckas lite bättre.

Öka den egna viljan till förändring

Att få fram någons inre drivkrafter är mycket mer effektivt än att övertyga eller övertala utifrån ett yttre perspektiv. De starkaste argumenten kommer oftast inifrån. Genom att ge möjlighet till att bli hörd, sedd, förstådd, accepterad och respekterad kan vi fungera som stöd till någons förändring. Genom metoden kan vi hjälpa en medarbetare, kollega eller medmänniska att själv hitta sin egen motivation. Det är inte upp till oss att komma med lösningar eller färdiga råd. Vi underlättar eller faciliterar en lösning.

Benny Persson

Benny Persson

Retoriker & Facilitator

Vad krävs för att delta?

  • Träningpasset genomförs i Zoom
  • Eftersom vi tränar på samtalsteknik behöver du sitta i en lugn miljö där du känner dig trygg att genomföra motiverande samtal
  • Alla kommer att delta aktivt
  • Fundera gärna på en utmaning du vill samtala om inför passet (vi kommer även att sätta av tid under passet för att fundera på detta)

Under passet får du...

  • Prova på en samtalsmodell som stöttar individer till förändring
  • Stöd utifrån din egen utmaning
  • Introduktion och kort teori om modellen

Samtalsmodellen BÖRS

Minigenomgång med Benny Persson