Öka kundvärdet: Prova på Designtänkande + Introduktion DevOps

Hur kan vi öka värdet för kund? Prova på världens största metod för produkt- och tjänstedesign Design Thinking och gör en resa tillsammans med kund för att gå till botten med behov och tänka nytt. Men hur lever vi upp till en agil designprocess? DevOps förenar utveckling och förvaltning av IT vilket ger en enklare, snabbare och bättre leverans.

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 2 timmar
 • Kursavgift Kostnadsfritt (vi förbehåller oss rätten att fakturera 500:- vid no show och utebliven avbokning)

Innehåll

 • Design thinking - workshop

  Prova på en designprocess från ax till limpa. 90 minuter aktiv övning där du får göra en resa med kund: undersök, definiera, värdera, prototypa och testa. Metoden är inte linjär och du går fram och tillbaka mellan olika aktiviteter för att förbättra och testa på nytt.

 • DevOps - introduktion

  • Skapa ett effektivt flöde för att göra uppdateringar för kund.
  • Hur reder vi ut om vi behöver förändra något för att uppnå en snabb, säkrare och smidigare leverans?
  • Samverkan mellan affär, utveckling och drift.

Två metoder för att skapa kundvärde

Hur skapar vi en bättre kundupplevelse? Prova på en övning i metoden Design Thinking och lär dig mer om hur vi skapar en bättre kund-/användarupplevelse med produkt- och tjänstedesign.

För att skapa verkligt kundvärde och snabbt få fram prototyper behöver vi även lösa tekniken: DevOps är en agil metod som trendar starkt och hjälper er att effektivisera IT genom bättre flow och samverkan.

Övning i designtänkande

Under passet får du prova på de olika stegen i metoden och arbeta praktiskt. Övningen är hämtad från Stanford University och låter dig göra en kundresa tillsammans med en annan deltagare på seminariet.

DevOps växer snabbt

DevOps har på senare tid blivit ett av de snabbast växande ramverken på marknaden. Med gener från Lean, Agile och flera andra beprövade metodiker och ramverk, så är det en naturlig fortsättning och breddning av den utveckling som redan görs idag. Verksamheter som tillämpar Devops har bättre nyckeltal när det gäller tillgänglighet, ledtider, antal fel som måste åtgärdas, releasefrekvens och tid det tar att återställa en release (State of DevOps 2018).

Kolla in den här kurvan från google trends från starten av 2018 till innan sommaren 2019:

Workshopledare

Helena hjälper företag i sina kreativa processer. Med utgångspunkt i hur framgångsrika och banbrytande innovatörer arbetar lär hon ut metodik för problemlösning. Det handlar om att ifrågasätta normer, etablerade ”sanningar”, uppfatta förändringar och trender i omvärlden, inspireras av det okända, koppla sig samman med andra människor och ta till sig nya kunskaper för att komma längre i sitt tänkande.

Helena Frisk

Helena Frisk

Facilitator med inriktning på innovation och metodik

Om metoden

Design Thinking är en metod för problemlösning. Metoden är uppdelad i olika faser för att snabbt leda till resultat genom prototypande och dialog med kund. Metoden är inte linjär – utan du hoppar mellan de olika faserna vid behov.
Med metodens hjälp och direktrespons från kund kan vi utmana antaganden och hitta smarta lösningar som tar hänsyn både till upplevelse och funktion.

Modell metoden design thinking exempel

DevOps för att snabbt göra idéer till verklighet

‘En idé är värdelös så länge den inte är realiserad. Därför bör den resan vara så kort som möjligt. DevOps innebär ett säkert sätt att bibehålla kvaliteten i leveransen samtidigt som man ökar hastigheten. Kunden får en stabil leverans och kan snabbare realisera vinsten av den investering de gjort.’

Martin är workshopledare, coach och mentor inom DevOps, Lean IT och Agile/Scrum. Certifierad inom DevOps, Lean IT, ITIL, Scrum Master med över 10 års erfarenhet i praktisk agil utveckling, strategisk styrning, projektledning, systemutveckling och processarbete.

Martin Comstedt

Martin Comstedt

Konsult Onbird & Expert inom Agil organisationsutveckling

Målgrupp – för dig som...

 • Arbetar med produkt-, tjänste- eller affärsutveckling
 • Vill bli bättre på att göra kundresor som faktiskt tar avstamp i kundernas behov
 • Samlar in krav eller på andra sätt jobbar med behovsanalys
 • Vill förbättra processer och lösa problem i den egna verksamheten
 • Ser möjligheten att få till bättre kvalitet, hastighet och samverkan i er IT-leverans