Projektledardagen 2018

Vill du ha verktyg för morgondagen? Föreläsningar om verktyg som underlättar i komplexa projekt – såväl som vilka krav som kommer att ställas på projektledare i framtiden.

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 2 timmar
 • Kursavgift Kostnadsfritt event

Komplexa kaosprojekt? Motstånd hos medlemmar och personal? Olika förväntningar på resultat?

Camilla Åkesson är expertskribent inom projektledning, certifierad projektledare enligt IPMA (IPMA-B) tillika assessor hos Svenskt Projekforum samt Certifierad Förändringsledare, lärare och områdesansvarig för Projektledarutbildning hos Astrakan Strategisk Utbildning.

Camilla Åkesson har över 25 års erfarenhet av komplex projektledning i en rad olika branscher, både från offentlig och privat sektor bland annat räddningstjänst, fastighet, bank och försäkring, logistik och kommunikation.

Under seminariet kommer Camilla Åkesson att dela med sig av sin erfarenhet och verktyg och modeller som även kan vara till nytt för dig om när du hamnar i projekt präglade av kaos, motstånd och olika förväntningar.

 • Tuffa situationer som projektledare
 • Verktyg och modeller för ökad förståelse och som kan föra projekt framåt

Ladda hem dokument

Projektkommunikation

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Vilka projektledarkompetenser kommer att krävas 2025? Vilket område kommer tveklöst att efterfrågas oavsett all annan förändring?

        Per-Olof Sandberg är certifieringsansvarig vid Svenskt Projektforum sedan 2013. Innan dess verkade han som assessor i både Sverige och Danmark. Per-Olof Sandberg har mångårig erfarenhet av projektledning, portfölj- och -programledning samt stor branscherfarenhet av finansbranschen, bland annat som CIO hos Landshypotek Bank.

        -Av Europas sammanlagda BNP skapas 40 procent i projekt och det innebär för Sveriges del att mer än 1 200 miljarder kronor per år hanteras i projektet. Det lönar sig med andra ord att satsa på projektledning via utbildning och certifiering. Framtiden  ställer stora krav på metodkompetens och ett område som alltid kommer att efterfrågas är också det viktigaste – ”people”.

        Under seminariets andra del kommer Per-Olof Sandberg redogör han utifrån erfarenhet och som certifieringsansvarig mer om framtiden för projektledare.

        • En hållbar projektledarkompetens idag och i framtiden
        • Vilket ledarskap behövs idag och i framtiden