Ledarskapsträning med MakeitAppen™ BETA

Välkommen att testa vårt nya verktyg MakeitAppen. Upplägget blandar lärarledda aktiviteter med lärande på jobbet. Du kan välja mellan att träna på att leda dig själv eller andra och behöver inte ha en chefsroll för att dra nytta av appen och träffarna.

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 2 träffar+Lärande på jobbet
 • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostandsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.

Upplägg

 • Uppstartspass på plats

  Lärarledd microträning utifrån olika utmaningar
  Välj mellan att träna självledarskap eller att leda andra
  Ledarskapsteori – vilka ledarbeteenden ger resultat?
  Lärtransfer – att tillämpa sin kompetens och faktiskt göra

 • Genomförande av en ledarskapssprint på jobbet

  Under veckan genomför du aktiviteter riktade mot ditt mål
  Du får stöd av över 30 miniföreläsningar och instruktioner
  Du kan välja enskilda utmaningar, ledarskapsbingo och även lagutmaningar
  Många uppgifter är enkla och vissa gör att du direkt kan spara tid och energi

 • Avslutpass på plats

  Microträning i ledarskap
  Reflektion
  Feedback till Astrakan på upplägget/Appen

Testa ett nytt sätt att träna ledarskap

Tillsammans med ledarskapsforskaren Caroline Lornudd har vi designat ett nytt sätt att utveckla sitt ledarskap. Istället för ett omfattande kursinnehåll har vi satsat på en app som stöttar reflektion, aktiviteter och beteenden för att frigöra tid, öka engagemang och skapa resultat.
En viktig del i vår design har varit att utgå ifrån lust istället för måsten och tjat, därför har vi fyllt den till bredden med intressant innehåll och låter dig själv sätta ribban beroende på förutsättningar. Du kan ta dig an flera utmaningar av olika svårighetsgrad eller satsa på ett mer avgränsat område utifrån vad som är viktigt för dig.

Ledarskap – en kollektiv funktion

Appen tränar dig i funktionen ledarskap. Vad menar vi med det? Jo, att vem som helst kan utöva ledarskap – oavsett roll – och bidra till sin egen och andras framgång. Effektiva team kännetecknas av ett delat ledarskap istället för att lägga ansvaret på en enskild individs förmåga att leda.

Vad förväntas av mig som testare?

Att delta aktivt i lärarledda övningar och diskussioner under passen på plats hos Astrakan. Anmälan gäller för båda passen, det första kommer att fokusera på träning, teori, mål och introducera dig till appen. Det andra passet är kortare men erbjuder också träning, reflektion och en utvärdering för att hjälpa oss med den kommande utvecklingen av appen.
Ett av målen med appen är att den ska leda till tidsbesparing, men räkna med en tidsåtgång om 15 minuter per dag under sprintens genomförande.

Passen leds av Caroline Lornudd och kommer att ge dig inblick i forskning om ledarskap, vad som fungerar såväl som träning i olika verktyg.

Två problem med traditionell ledarutveckling

1

Inte så mycket blir gjort

”After all is said and done, more is said than done.” Utbildning är ofta väldigt trevlig med tid för diskussion och reflektion men sedan omsätts det inte i nya vanor. Trots att många är väldigt nöjda med sin utbildning så blir det inte så mycket ”lärtransfer” och den största vinsten är en belöning för den som deltog på utbildningen snarare än ROI för verksamheten.

Ledarskapsutveckling med MakeitAppen lägger därför fokus på det som sak göras i första hand: ledarbeteenden och aktiviteter. Som kompletteras med föreläsningar, instruktioner och microträning för att göra det lätt att lyckas.

2

För mycket fokus på individen

Vi lägger ofta för mycket ansvar på ledaren som individ. Du ska ge återkoppling, coacha och kompetensutveckla, förtrolla med en lockande målbild och få varje individ att känna sig sedd, hörd och bekräftad samtidigt som du har en strategisk överblick, stöttar förändringar och förvandlar initialt motstånd till engagemang.
– Ja, då blir det svårt att räcka till.

I SACOs rapport från April 2018 ”Om chefen är sjuk” svarar 7 av 10 att de inte kan koppla bort jobbet på fritiden och en av tre har svårt att sova minst en gång i veckan.

Genom att satsa på ledarskapsutveckling, att utveckla ledarskapet i hela organisationen istället för enskilda ledare, kan vi istället låta flera personer bidra till effektiviteten i sina team och en bättre arbetsmiljö.

Därför tränar vår app dig i ledarskap som går att utöva oavsett vad du har för titel. Så att ni tillsammans kan bidra till att frigöra tid, synliggöra prestationer, ge feedback och ta er an utmaningar.
– Då blir det lätt att räcka till.

För stort fokus på den individuella ledaren

Det är synd att vi så ofta enbart fokuserar på den individuella ledaren när vi pratar ledarskap. Det finns en enorm ledarpotential som kan komma till uttryck om man medvetet jobbar med att utveckla och ge fler möjligheten att ta rodret.

Caroline Lornudd

Caroline Lornudd

Ledarskapsforskare vid LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik vid Karolinska Institutet

Med MakeitAppen™ vill vi hjälpa er att...

 • Öka engagemanget

  Det finns tre grundstenar för vår motivation: färdighet, autonomi (självbestämmande) och tillhörighet – att vi är en del av något större. Genom att öka kompetensen hos ditt team, ge dem frihet i hur de löser uppgifter och skapa ett sammanhang där var och en ser sin del i att ni når era mål kan ni både bli högpresterande och engagerande.

  I appen hittar du stöd för utvecklande samtal, feedback, workshopupplägg och delegering för att bidra till ökat självbestämmande.

 • Bli målmedvetna

  Kan alla i ditt team sammanfatta er strategi på en minut?  Känner de till hur var och en bidrar till era mål? Prioriteras de viktigaste arbetsuppgifterna? Vet ni vad ni ska göra för att förbättra resultatet?

  Appen uppmuntrar er till att jobba med målprocesser: kvalitetssäkra och diskutera mål, anpassa era strategier, tydliggöra vägen framåt, milstolpar och att fira delsegrar.

 • Frigöra tid

  Appen belönar beslut och aktiviteter som frigör tid: rensa kalendern, gör dig av med notifikationer som splittrar uppmärksamheten, monotaska, prioritera bort, säg nej och ge dig själv förutsättningar att göra det som är viktigt.

Frågor och svar

 • Kan vi komma flera stycken från samma arbetsplats?+

  Ja! Vi ser gärna att ni är flera stycken från samma arbetsplats eller rentav team.

 • Krävs någon speciell telefon?+

  Appen fungerar med både Android och iOS (iPhone). Vi rekommenderar att uppdatera operativsystemet om du inte gjort det på länge även om appen är bakåtkompatibel. Det går alltid bra att höra av sig till oss om du har frågor.

 • Kan jag vinna något?+

  Det är ingen individuell tävling, målet är i första hand att lägga mer tid på ledarskap än vad du gjorde innan insatsen.
  Ni kommer att delas in i lag utifrån vilka utmaningar ni prioriterar för att kunna stötta varandra (smart social förstärkare, eller hur?).
  – Det kan kanske hända att där hägrar en belöning för de som använt appen och deltagit på träffarna – men vi lovar inget. 😉