Ledarskapsboost 1# – Implementera Tillitsbaserat Ledarskap

Många är igång med en omställning av sitt ledarskap, vissa kanske till och med har kommit så långt att de ser omställning som avslutad. Men hur vet man att man faktiskt implementerat tillitsbaserad styrning och ledarskap?

 • Kursid A1007
 • Kursavgift Kostnadsfritt
 • Omfattning 1 timme

Ledarskapsboost - En timme om...

 • Hur vet vi om våra ledare faktiskt visar tillit?
 • Hur ska vi stötta de som får ökade befogenheter så att de faktiskt vågar agera?
 • Viktiga faktorer i förändringsarbete med fokus på ledarskap
 • New Public Management – verkan och motverkan
 • Vad kommer härnäst?

Ledarskapsboost 1# – Implementera Tillitsbaserat Ledarskap

Välkommen till en timmes boost med förändringsexperten Kelly Odell. När kan man egentligen ”ropa hej” i ett förändringsarbete och vilka utmaningar möter man på vägen mot tillitsbaserat ledarskap? Denna boost ger en överblick av utmaningarna vi möter när vi förändrar ledarskapet samtidigt som vi tittar närmre på ett par särskilt viktiga frågeställningar.

Från idévärlden till sinnevärlden

Det är lätt att se vinsterna med tillitsbaserad styrning och ledarskap:

 • Med fler som kan fatta snabba beslut kapas ledtider
 • Genom att öppet dela information kan vi få in fler idéer och tillvarata mångfalden i verksamheten
 • Med fokus på personlig utveckling trivs och stannar människor längre

Omställningen är lätt att ta till sig i tanken men när idévärlden möter sinnevärlden kan det ändå uppstå problem. Det är lätt att se hur mycket enklare en process blir när man kortar vägen till beslut, men då måste den som nu ska fatta beslutet känna sig trygg med det. När man tidigare kunnat passa ärenden och ansvar vidare så vilar det nu plötsligt på en själv.

Om vi börjar dela med oss av idéer mer öppet så får vi också räkna med vad vi kan uppleva som kritik och motstånd. Och vad värre är behöver vi dessutom överväga om kritiken är befogad – kanske har vi tänkt fel eller missat något i vår analys?

En annan fråga är om vi kan erbjuda människor utveckling i sin roll. Vissa roller kanske har extremt viktiga uppgifter men med begränsat utrymme för utveckling? Hur kan vi då tillgodose personliga behov?

Även om vi har en vision att göra arbetsplatsen bättre så behöver alla förändringar genomföras med stöd och eftertanke. Att få möjlighet att ge snabbt besked till den som behöver är trevligt, att bli lämnad ensam för att desarmera en bomb utan träning är det inte. Att som ledare lita på sin personal innebär inte att man kan abdikera och överge människor med den trevliga frasen: ”Jag litar på att du fixar det.”

Föreläsare – Kelly Odell

Kelly är författare till Förändringshandboken och Mänskligt Ledarskap. I tidigare roller har han varit chef VD för Telia Mobile, Whirlpool Sverige och försäljningsdirektör på Volvo personbilar.

Tillit går åt båda hållen

Vi kan inte prata om tillit i verksamheten och samtidigt öka kontroll och detaljstyrning.

Kelly Odell

Kelly Odell

Författare till Förändringshandboken & Mänskligt Ledarskap

En återgång till det som var

Tillitsbaserad styrning är ingenting nytt. Astrakans anfäder jobbade redan på 80-talet ute i myndigheter med att skapa helhetsperspektiv, involvera alla individer i verksamhetsutvecklingen och med mötet mellan människor som kärna. Den kulturen har knappast försvunnit, men i takt med att försökt skapa ekonomiska värden som styrmedel har man tappat bort verksamhetens syfte. Och vad är egentligen ett mätetal värt om det inte pekar mot det vi jobbar med? Att leverera klokare elever, friskare patienter eller en snabbare väg till arbete?
Vi får det vi mäter och på många håll har det blivit en dyr läxa.

Frågor och svar

 • Vad krävs för att delta?+

  Alla är välkomna! Boosten genomgörs i Zoom, du får tillgång till länk efter anmälan.

 • Är det här en ny föreläsning?+

  Ja! Under 2020/21 genomförde vi ett antal event om tillitsbaserat ledarskap i offentlig sektor men detta event fokuserar istället på själva implementeringen och utmaningar som följer med att förändra ledarskapet.

  Vi kommer därför inte lägga så mycket tid på att introducera begrepp. Är tillitsbaserat ledarskap nytt för dig så kommer vi publicera artiklar och annat som ger en snabb introduktion.