Ledardagen 2018

Förändring, förbättring och förutsättning – vilka verktyg?

 • Kursid A1004
 • Antal dagar 2 timmar
 • Kursavgift Kostnadsfritt

Maria Karlsson är beteendeekonom, med en master i ekonomi samt psykologi, arbetar i ABB:s europeiska team för ledarskaps- och organisationsutveckling och har tidigare varit verksam som ledarskap- och organisationskonsult hos Previa Företagshälsa samt ekonomichef inom Securitas.

Maria Karlsson har även varit med och tagit fram utbildningen i OBM – organisationsutveckling genom beteendeförändring och ansvarig för Verksamhetsutvecklande Ledarskap hos Astrakan Strategisk Utbildning AB.

#Metoo har dragit upp problemen med många organisationers företagskultur till ytan. Nu är det än viktigare att vi tar itu med värdegrundsarbetet och ser till att det blir bestående förbättringar i kvinnors (och mäns) arbetsliv. Men hur?

-Ett verktyg som kan underlätta är OBM, organizational behavior management. Uttryckta som beteenden kan vi se till att värderingar blir konkreta istället för abstrakta. Vi kan också på ett etiskt sätt ställa krav på medarbetare och samtidigt behålla deras integritet och delaktighet – det är okej att vara som du är, däremot har vi förväntningar när det gäller hur vi bemöter och tar hand om varandra.

Maria Karlsson kommer under seminariet att tala bland annat om hur vi genom värdegrundsarbete med OBM kan arbeta med:

 • att förändra företagskulturen
 • verksamhetsstyrning genom beteenden – varför gör vi som vi gör
 • att översätta egenskaper och värdeord till beteenden

Ladda hem dokument

Verksamhetsstyrning på mänskliga villkor

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
        • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

        Kelly Odell, den amerikanska prästen som förändrade sitt yrkesliv genom studier på Handels vidare till företagsledning som försäljningsdirektör på Volvo Personvagnar, VD på Telia Mobile och Whirlpool Sweden beskriver idag hos Astrakan Strategisk Utbildning AB framgångsfaktorer för förändring.

        Kelly Odell, som idag är lärare och assessor inom förändringsledning hos Astrakan tar avstamp i en känd modell som visar att om man har en vision med förändringen, motivation för förändringen, kompetens att klara av nya beteenden, nödvändiga resurser och en bra plan då kan man lyckas med förändringen. Modellen visar även typiska symtom som oftast uppstår i en verksamhet om någon av dessa framgångsfaktorer skulle saknas.

        Kelly Odell som tidigare skrivet boken Mänskligt ledarskap – 10 budord för den (o)fullständige ledaren kommer från sin kommande handbok för förändringsledare att lyfta fram de verktyg du kan använda för att få alla bitar på plats.

        Vilka verktyg har du idag och kan du verkligen vara utan vad vi talar om?