Led effektivare möten

Vill du leda möten som engagerar och för er närmare målet? Välkommen till vår kostnadsfria timme om effektiv mötesledning. Kom igång och inspireras till bättre, välplanerade, möten som involverar deltagarna och leder till resultat.

 • Kursid A1007
 • Kursavgift Kostnadsfritt
 • Omfattning 1 timme

Led effektivare möten med fokus på...

 • Tydlighet

  Att möten är väl förberedda och att det finns en tydlig plan på förhand så att alla är redo och känner trygghet i sin roll.

 • Delaktighet

  Se till att alla kan delta aktivt och använd verktyg för att öka engagemang.

 • Kreativitet

  Kreativa processer och mötesklimat som öppnar upp för nya tankar.

Effektivare möten

Varför träffas vi och vad vill vi åstadkomma? Bra möten börjar med tydlighet, att det finns ett resultat att jobba mot och att var och en vet sin roll. Men möten kan också vara så mycket mer. En möjlighet för att alla ta ansvar och bidra. Ett tillfälle där vi kan se till att mångfald är något som efterlevs i praktiken och inte stannar vid policydokument och riktlinjer vid rekrytering.

Genom att faktiskt se till att alla kan delta aktivt och att samla in åsikter och förslag kan vi ta tillvara på mångfald på riktigt. Att de människor vi samlat får bidra med sin kompetens och sina infallsvinklar. Då kan vi som verklighet tala om verklig mångfald.

Ledande expert inom facilitering

Pia Villför Larsson är en av Sveriges ledande experter inom möten och har en Master i facilitering enligt IAF. Hon har utbildat i facilitering hos Astrakan nästan sedan starten av utbildningsbolaget och samarbetet firar nu 20 års-jubileum.

Vad är det vanligaste problemet med möten?

När jag ställer frågan till chefer och ledare så får jag ofta höra att de tillbringar i snitt mer än 50 % av sin arbetstid och att 60% av dessa når syfte och mål.
Här är ofta grundproblemet att syfte och mål inte är tydligt,  vilket leder till slöseri med tid då detta behöver redas ut på mötet. Otydligheten skapa också en känsla av meningslöshet och otrygghet för de som bjuds in till mötena, eftersom det blir svårt för dem att förbereda sig.

Det näst vanligaste problemet är att de som leder möten inte har verktyg för att involvera. De ställer kanske frågor på sina möten men bara ett fåtal svarar. Chefer säger också att det är svårt att kombinera mötesledarrollen och rollen som chef. Det här leder till att deltagare inte upplever sig delaktiga och har svårt att ta ansvar för resultat av mötet efteråt.

Pia Villför Larsson

Pia Villför Larsson

Utbildar i facilitering

Målgrupp och förutsättningar

Målgrupp

Vi kommer att lägga särskild vikt vid chefens roll för att bidra till bättre möteskultur och mötesledarskap. Med det sagt så är innehållet fortsatt intressant för dig som verkar i en specialistroll (produktägare, projektledare, HR) eller helt enkelt vill bidra till bättre möten.

Förutsättningar

Passet genomförs i Zoom, för att kunna delta fullt ut behöver du tillgång till mikrofon och kamera.