Kompetensdagen

Värdet av kompetens är ingen hemlighet: Motiverad personal. Bättre lönsamhet. Förmågan att ta nästa steg som verksamhet. Det satsas därför stora summor på kompetensutveckling. Men kan organisationer se den där positiva effekten? Motivationen? De nya goda vanorna? Lönsamheten?
På Kompetensdagen tar du del av nyckelfaktorer för lyckad kompetensutveckling utifrån forskning. Såväl som hur ni med hjälp av bättre möten och facilitering drar mer nytta av den kompetens ni redan har.

 • Kursid A2801
 • Antal dagar 2 timmar och 15 minuter
 • Kursavgift Kostnadsfritt (vi förbehåller oss rätten att fakturera 500:- vid utebliven avbokning)

Kompetensdagen i korthet

Caroline Lornudd är arbets- och organisationspsykolog, har en PhD inom ledarskap och har i flera forskningsprojekt utbildat i både implementering såväl som i ledarskap.

 • Nyckelfaktorer för att få utväxling av utbildningsinsatser utifrån forskning
 • Ledningens roll i samband med kompetensutveckling (case)

Pia Villför Larsson är Certifierad Facilitator enligt IAF, erfaren verksamhetsutvecklare och författare till boken ”Sätt fart på arbetsmötet”

 • Möten för att förbättra arbetsmiljön och ohälsotal
 • Minska mötesstress
 • Engagerande förändrings- och problemlösningsmöten
 • Få fart på arbetsmötet!

Framgångsrik kompetensutveckling utifrån forskning och OBM

Vi kan ha en storslagen vision. Vi kan pumpa in pengar i projekt. Skjuta till personal. Förlänga genomförandetiden. Men utan rätt kompetens riskerar vi att missa målet.

Inte bara för att kompetensen saknas, utan också för att den är en grundförutsättning för att vi ska vara motiverade och driva oss själva framåt. Kompetens är alltså en förutsättning både för vårt välbefinnande och för att det ska hända bra saker i vår verksamhet.

Trots det visar forskning att det bara är en liten del av kompetensutvecklingsinsatser som faktiskt omsätts i handling på arbetsplatsen. Investering i kompetensutveckling läcker därmed resurser för verksamheten och riskerar att leda till frustration hos utbildningsdeltagaren som har gett sin tid och sitt engagemang till liten nytta.

Men: läckan går att täppa till. Påverkbara faktorer innan, under och efter inlärningstillfällen inverkar starkt på i vilken grad det vi lär oss omsätts i handling på arbetsplatsen – så kallad transfer.
– Ta del av nyckelfaktorer utifrån forskning för att öka transfer och därmed utväxlingen av kompetensutvecklingsinsatser.

Caroline Lornudd

Caroline Lornudd

Ledarskapsforskare och organisationspsykolog

Ladda hem dokument

Utbildning för effekt och mätbarhet

 • Bocka för de dokument du vill ladda ner
         • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

         Att facilitera beslutsprocesser och problemlösning

         Chefer förväntas klara av att leda beslutsprocesser och problemlösning såväl som att kommunicera och stötta förändringar. Men i många fall saknar ledare idag utbildning i hur man pedagogiskt leder dessa processer och tar tillvara på den kompetens som finns i rummet. Genom att leda engagerande arbetsmöten kan vi hitta sätt att tackla utmaningar som globalisering, urbanisering och digitalisering.

         Många medarbetarundersökningar dåliga resultat när det gäller möten. Möten skapar stress och dålig arbetsmiljö genom otydliga syften och mål, bara vissa kommer till tals, låg kreativitet, för många möten, för mycket powerpoint och så vidare. Statistik visar att chefer sitter i genomsnitt 50-80% av sin arbetstid i möten och att hälften av den tiden är fullständigt bortkastad.

         Den goda nyheten är att de flesta chefer och anställda vill förbättra sina möten. Det finns ett sug efter kreativa former för att få alla att bidra, metoder för att tänka analytiskt ihop och arbetssätt och knep för hur gruppen kan enas om gemensamma beslut så att det blir verkstad efter mötet.

         Pia Villför Larsson är Certifierad Facilitator, arbetar med ledningsgruppsutveckling och har som verksamhetsutvecklare stöttat förändringar på olika nivåer. På Kompetensdagen får du ta del av hennes tips och metodik för att leda engagerande arbetsmöten och beslutsprocesser.

          

          Pia Villför Larsson

          Pia Villför Larsson

         Certifierad Facilitator och verksamhetsutvecklare