Kommunicera effektivt i din ledarroll

  • Kursid A1211
  • Kursavgift Seminariet är kostnadsfritt. Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att fakturera 500 kronor för administrativa kostnader
  • Omfattning 1 timme

För att vara effektiv som ledare med din kommunikation så behöver du känna till hur den mänskliga hjärnan fungerar. Vad är det som gör vissa positiva och öppna respektive nedstämda och slutna? Hur påverkar andras förväntningar dina resultat? Hur kan du som ledare lära dig att kommunicera till hur människor lyssnar och därigenom skapa en högre effektivitet. Vi kommer att ge dig en helt ny modell för vad (den sociala) hjärnan har fokus på i arbetet och hur du som ledare kan minska stress och öka resultat.

Efter seminariet…

– har du insikt i den senaste modellen för hur den mänskliga hjärnan fungerar på jobbet
– förstår du hur viktigt det är att din kommunikation möter hjärnans behov inom fem olika områden
– har du under ett  antal kortare övningar fått prova på hur du kan göra för att kommunicera effektivt