Jubileumsstart – OBM Workshop

Astrakans jubileumsfestival ger dig olika perspektiv på förändring och verksamhetsutveckling: designlösningar, effektivisering, processutveckling och ledarskapsutveckling. Vår inledande workshop i OBM (organizational behaviour management) ger dig verktyg som går att koppla till ALLA andra pass under festivalen. Det handlar om att komma igång med nya vanor.

 • Kursid A1004
 • Kursavgift Ingår i Astrakans Festivalpass
 • Omfattning Ca 2.5 timmar

OBM-Workshopen ger...

 • Ramverk för lyckad beteendeförändring
 • Introduktion till beteendeanalys och OBM
 • Exempel på olika beteendeförändringar

Att gå från beslut till handling

Det är lätt att anamma nya modeller i teorin. Att fatta beslut om förändringar som är bra på pappret – men sedan måste något hända i praktiken. För att en förändring ska bli synbar i verksamheten måste vi göra något, på ett nytt sätt.
– En bra start är att besvara frågan: vem ska göra vad annorlunda imorgon? säger Mikal Björkström expert inom OBM och författare till boken ”Förändringens fem fallgropar.”

Beteende, beteende, beteende

Alla pass under Astrakans Jubileumsfestival berör beteendeförändring i någon form. Det kan handla om att förändra affärsmodellen och kulturen hos en läkemedelstillverkare. Sättet vi leder våra arbetsmöten och tillvägagångssätt för att eliminera flaskhalsar. Hur vi utvecklar vårt ledarskap eller väljer att designa framtidens arbetsplats. Vi vill ge dig smultronögon för att identifiera viktiga beteenden och faktorer som gör att insatser inte stannar vid prat och beslut.

Det här passet med Mikal Björkström ger dig ett robust och forskningsbaserat ramverk för att analysera och stötta förändring. Från riktning till kompetensbehov, möjlighet och motivation.

Vad kan vi göra för att lyckas bättre med förändringar?

Undvika klassiska fallgropar är en bra start. Gör inte om andras misstag – om du vill vara ett smartskaft. Säkra en bra start genom att vara tydlig i riktningen, att alla vet vad som är viktigt, varför det är det och vad man själv förväntas göra konkret. Jobba nära och tillsammans med målgruppen eller de centrala personerna i förändringen. Led med – inte mot människorna!

Mikal Björkström

Mikal Björkström

Expert inom förändring & OBM

Vad är ett beteende?

Beteendeekonomen Maria Karlsson ger exempel

Astrakan 25 år - Jubileumsfestival

Skaffa festivalpass

 • Workshopar, case, träning och intervjuer
 • 10 pass under en vecka
 • OBM
 • Design Thinking
 • Förändringsledning
 • Ledarskapsträning – med mera