Informationssäkerhet i praktiken

All vår information idag är digitaliserad. Vi använder olika kanaler för att får åtkomst till den information vi behöver; datorer, plattor, mobiler. Vi förväntas vara nåbara överallt, inte bara på kontoret. Informationen finns i molnet och har företaget där vi arbetar egen server så finns det vpn-tunnlar. Så lätt, så smidigt och ändå så förödande farligt.

  • Kursid A1690
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.
  • Omfattning 1 timme

All vår information idag är digitaliserad. Vi använder olika kanaler för att får åtkomst till den information vi behöver; datorer, plattor, mobiler. Vi förväntas vara nåbara överallt, inte bara på kontoret. Informationen finns i molnet och har företaget där vi arbetar egen server så finns det vpn-tunnlar. Så lätt, så smidigt och ändå så förödande farligt.

Informationsförlust är idag ett konkret faktum för företag och myndigheter och när hemlig information läcker ut till obehöriga kan det gå riktigt fel. För att inte tala om vad som händer vid intrång och annan IT-relaterad brottslighet.

Så vad ska man göra? Är lösningen antingen att informationen finns i molnet och riskera säkerheten eller är det stängda servrar som man bara kommer åt i kontorsmiljö för ett begränsat antal användare?

Vår lärare och föreläsare Martin Hidefjäll berättar om en ny, konkret, metod, utvecklad av Martins företag Aptly och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), för hur man kan klassa information och ge den olika säkerhetsgrad i dimensionerna: Sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Baserat på detta kan sedan korrekt teknisk lösning väljas. Han berättar hur arbetet genomförs i praktiken och hur detta görs genom samarbete mellan IT och verksamheten.

Här hittar du en översikt av alla våra seminarier – vill du läsa mer om våra utbildningar som handlar om samverkan mellan Verksamhet/IT så hittar du dessa under området Kravhantering.

Seminareledare