Hur får man verksamhetsutveckling att hända?

  • Kursid A7401
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria. Kontakta oss för offert vid genomförande hos er.
  • Omfattning 1 timme

Bevisa nyttan av utvecklingsinsatser

Det är lätt att se hur saker och ting borde vara i våra verksamheter, men vad krävs för att vi ska kunna sälja in utvecklingsinsatser och komma igång med förbättringsarbetet? Christer Nellborn angriper förbättringsarbete utifrån ett strukturellt perspektiv och vad du behöver ha på plats för att kunna sälja in förbättringsarbete till olika intressenter. Vad som är viktiga faktorer och hur vi ska bevisa nyttan av utvecklingsinsatser.
Därefter går vi vidare till hur du kommer igång med systematisk verksamhetsutveckling som ger önskad effekt i verksamheten.

Seminarieledare