Helikoptertur över verksamhets- och IT-utveckling, Astrakanmetoden, Lean, Agile etc – Fallgropar och framgångsfaktorer

Seminariet bjuder på en ”helikoptertur” över ”hur det hela hänger ihop” – från affärsvision och affärsmål, över verksamhetsutveckling och kravställning av IT-stöd, ända ner till ”den nakna metallen”.

  • Kursid A6600
  • Kursavgift Våra schemalagda seminarier är kostnadsfria - kontakta oss för offert på genomförande hos er.
  • Omfattning 1 timme

Vi förklarar sambanden mellan och den faktiska innebörden av begrepp som verksamhetsutveckling, process, metod, arkitektur, modellspråk, Lean, Agile, modellering och modelleringsledning mm.
Vanliga fallgropar och klassiska minfält beskrivs med konkreta exempel från verkligheten. Allt på vanlig svenska, hur och varför, befriat från förkortningar och modeord.

Nytta med seminariet

Seminariets syfte är att skapa en förståelse för sammanhangen i modern verksamhets- och systemutveckling, vilka krav man måste ställa på sin utvecklingsprocess och med vilka kompetenser man måste bemanna för att kunna leverera lyckade projekt.

Den konkreta nytta du får med dig är förståelse för viktiga samband, framgångsfaktorer och fallgropar vid utveckling av verksamheter och system.

 

Målgrupp & Förkunskaper

Seminariet riktar sig till personer i alla ledande befattningar, från projektledare till företagsledning, men även till systemutvecklare och andra som vill få en ökad förståelse för ovanstående.

Seminarieledare

Søren Ravnskov, ägare och arbetande styrelseordförande för Astrakan Strategisk Utbildning, är en driven föreläsare och mycket uppskattad för sina målande och ofta provokativa exempel från sin långa erfarenhet från roller som system- och verksamhetsutvecklare, projektledare, konsult, lärare, säljare, konsultchef och VD.

Seminarieledare